Gliwickie Metamorfozy

Eugen Goldstein 5.09.185025.12.1930

Małgorzata Malanowicz

IX.2014
www.gliwiczanie.pl gliwickie_metamorfozy@op.pl  

 

 

 

       

   Urodził się w Gliwicach.


   W latach osiemdziesiątych XIX wieku badał wyładowania elektryczne w rozrzedzonych gazach. 

   Odkrył i nazwał promienie katodowe. Zauważył, iż promienie katodowe emitowane są prostopadle do powierzchni katody, w przeciwieństwie do promieni światła, które ze źródła rozchodzą się we wszystkich kierunkach.
   Odkrył również że promienie katodowe mogą wywoływać reakcje chemiczne, oraz że niektóre substancje emitują światło pod wpływem tych promieni. Odkrycie to do dzisiaj wykorzystywane jest w lampach kineskopowych.
   W 1908 roku otrzymał prestiżowy "The Hughes Medal" za: "Odkrycie natury wyładowań elektrycznych w rozrzedzonych gazach"


     Zmarł w Berlinie.