Gliwickie Metamorfozy

Karl Ludwik Eck 7.11.179626.11.1852

Małgorzata Malanowicz

Gliwice 2005
www.gliwiczanie.pl gliwickie_metamorfozy@op.pl  

 

       
   Urodził się w Freistadt, w Prusach Zachodnich. Jego ojciec był pruskim urzędnikiem w Warszawie, tam też Carl Eck ukończył szkołę podstawową. Następnie pobierał nauki w gimnazjum w Kwidzynie po czym rozpoczął naukę w zawodzie aptekarza – podczas wojny prusko-napoleońskiej zgłosiwszy się jako ochotnik kierował apteką polową. W 1817 roku rozpoczął studia na uniwersytecie w Berlinie porzucając zawód aptekarza na rzecz hutnictwa. Już w 1821 roku opracował swój pierwszy wynalazek – bezołowiową glazurę do emaliowania żeliwnych naczyń. W 1823 roku został zatrudniony w Królewskim Urzędzie Górniczym we Wrocławiu, a potem kolejno w hucie „Fryderyk” (1827), w odlewni w Gliwicach i Królewskiej Hucie jako kierownik koksowni (1838). Tam też skonstruował nowe piece płomieniowe.

 

 

       
     Był aktywnym badaczem, wiele publikował w ówczesnej literaturze fachowej. (m.in. „Vorläufige Nachricht von dem auf der Königshütte in Oberschlesien angestellten Versuchen des Roheisens-Feinens in Flammenofen mit Gasen“ (1843); „Über das Raffinieren des Coackes-Roheisens in Gasflammenofen auf der Königshütte“ (1846), „Über den Betrieb der Kokshochöfen in Belgien mit besonderer Beziehung auf die Königshütte in Oberschlesien“ (1850), „Über die Bildung des Cyankaliums bei den Hochöfen auf der Königshütte und über den Kaligehalt der verschiedenen Schmelzmaterialen“ (1851), „Über das Verschmelzen der Thoneisensteine im gerösteten und ungerösteten Zustande“ (1851)). Odnosił również sukcesy w pracy, jako innowator i organizator.  
       
   ...W maju 1828 roku zachęcony przez prof.Brettnera landrat von Brettin wniósł podanie o założenie szkoły rzemieślniczej. Otwarto ją jeszcze w tym samym roku. Na ten cel władze miejskie udostępniły lokal w budynku ratusza. Odtąd sześćdziesięciu wychowanków codziennie oprócz niedziel i świąt w godzinach od czwartej do szóstej po południu bezpłatnie pobierało lekcje rysunku, chemii, rachunków, matematyki, fizyki i pisania. Pierwszymi nauczycielami byli profesor gimnazjum Brettner, konduktor Schmidt, pisarz hutniczy Eck, modelarz Beyerhaus i miejscy nauczyciele Kunze i Haussmann...  B.Nietsche, Historia miasta Gliwice, przekł. S.Rosenbaum, Gliwice 2011, str. 195  
       
     Zmarł w Gliwicach na cholerę 26 listopada 1852 roku. Pogrzeb odbył się 28 listopada. Napis na grobie głosił: „Tu spoczywa inspektor hutniczy Karol Ludwik Eck urodzony w Freistadt w Prusach Zachodnich 7 listopada 1796 roku”.  
       
 

   Z jego małżeństwa Liną z domu Bönisch urodził się 13 stycznia 1837 roku syn Heinrich Adolph wybitny geolog, autor wielu prac z dziedziny badań geologicznych, także dotyczących Górnego Śląska. Jego nazwisko upamiętnia m.in. nazwa rodzajowa triasowego liliowca.

 
       

 

 

       

Materiały źródłowe:

Jacek Schmidt - Rocznik Muzeum w Gliwicach - nr X