O STOWARZYSZENIU

 

 

GLIWICKIE METAMORFOZY"

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC

   Poznaliśmy się na forum dyskusyjnym „Gazety Wyborczej” i po jakimś czasie założyliśmy własną stronę internetową   www.gliwiczanie.pl  poświęconą Gliwicom, w szczególności burzliwej historii i zapomnianym tradycjom tego miasta. Zamieszczając zdjęcia, historie i przewodniki chcieliśmy pokazać metamorfozy, jakie przechodziło ono w swym życiu - jak zmieniało się aby stać się tym czym jest dziś – a jest niewątpliwie jednym z najpiękniejszych miast Aglomeracji Górnośląskiej. Nazwa naszej grupy – „Metamorfozy” – znajduje również odzwierciedlenie w praktyce. Od sierpnia 2002 prowadzimy na Cmentarzu Hutniczym prace porządkowe, początkowo jako grupa nieformalna, od kwietnia 2004 jako stowarzyszenie zarejestrowane.

   W chwili obecnej uporządkowanie Cmentarza Hutniczego jest dla nas zadaniem priorytetowym, jednak mamy również dalej sięgające pomysły, które realizujemy w miarę możliwości i własnych skromnych sił. Należą do nich między innymi przewodniki (z których całkowity dochód przeznaczony zostanie na odbudowę cmentarza) oraz wykłady przybliżające społeczności miasta miejsca mało znane.

   Wierzymy w bezinteresowność i skuteczność wolontariatu – w myśl tej idei jesteśmy otwarci na wszelką pomoc i współpracę z osobami, które chciałyby się przyczynić do odnowy Cmentarza Hutniczego. Zapraszamy do współpracy.

 

Adres korespondencyjny :   

44-100 Gliwice ul. Jagiellońska 21

e-mail :  

gliwickie_metamorfozy@op.pl

telefon : 

601-065-019

Konto bankowe : 

92 1020 2401 0000 0702 0157 6461

KRS

0000198865

 

Statut
Deklaracja członkowska
Sprawozdanie z działalności w roku 2002
Sprawozdanie z działalności w roku 2003
Sprawozdanie z działalności w roku 2004
Sprawozdanie z działalności w roku 2005
Sprawozdanie z działalności w roku 2006
Sprawozdanie z działalności w roku 2007
Sprawozdanie z działalności w roku 2008
Sprawozdanie z działalności w roku 2009
Sprawozdanie z działalności w roku 2010
Sprawozdanie z działalności w roku 2011
Sprawozdanie z działalności w roku 2012
Napisali o nas...