„GLIWICKIE METAMORFOZY”

Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna

Małgorzata Malanowicz
 
Zabrze 2018
www.gliwiczanie.pl gliwickie_metamorfozy@op.pl  

 

POWRÓT NA SZLAK

 

 

       

   Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna (Haupt-schlüsselerbstollen) powstała w latach 1799−1863. Inicjatorem jej powstania był hrabia Fryderyk Reden, a jej celem było odwodnienie pól górniczych dla pierwszych kopalń węgla kamiennego na Śląsku. Budowę rozpoczęto 23 czerwca 1799 roku, a jej uroczyste poświęcenie nastąpiło 10 października 1800 roku. Pierwsze transporty odbywały się prawdopodobnie już od 1806 roku, kiedy zbudowano część Kanału Kłodnickiego pomiędzy ujściem sztolni a hutą w Gliwicach. W 1810 roku ukończono pierwszy spławny odcinek o długości ok. 2,5 km doprowadzając go do głębokości 38 m pod powierzchnią ziemi. (w 1822 roku oddano do użytku cały Kanał Kłodnicki z ujściem w Koźlu).

 

   Wylot sztolni znajdował się w obecnym centrum Zabrza (przy dzisiejszej ul. Karola Miarki), w dolinie rzeki Bytomki na wysokości 231,4m nad poziomem morza, a więc w jednym z najniżej położonych punktów Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Węgiel transportowano łodziami, a pod ziemią na trasie sztolni znajdowały się między innymi porty załadunkowe, mijanki dla łodzi. W miejscu wylotu Kanału Sztolniowego znajdował się port przeładunkowy z basenem, port umożliwiał prowadzenie przeładunku węgla z łodzi na barki, którymi węgiel transportowany był dalej do huty gliwickiej. Pomimo, iż Kanał Sztolniowy miał znaczenie lokalne, łączył się z Kanałem Kłodnickim umożliwiając dalszą drogę Odrą, aż do portu w Szczecinie. Zabrzański odcinek sztolni pełnił funkcję podziemnej drogi transportowej do końca lat trzydziestych XIX wieku. 

 

   Sztolnia o wysokości ok. 2,5 m i szerokości ok. 1,6 m w świetle, łączyła kopalnię „Królowa Luiza” w Zabrzu z kopalnią „Król” w Chorzowie i licząc 14 km długości, była w chwili uruchomienia najdłuższą sztolnią w Europie. Różnica poziomów między końcem sztolni w Chorzowie a jej ujściem w Zabrzu wynosiła ok.12,35 m; wynika z tego, że średnie nachylenie sztolni było nieduże, bo 0,87m na 1 km. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki zastosowaniu wielu nowatorskich rozwiązań technicznych, ponieważ prace były prowadzone w trudnych warunkach geologicznych. Sztolnię drążono przy pomocy przeciwprzodków prowadzonych z 22 tzw. świetlików oraz kilku szybów na terenach kopalni Król w Chorzowie. Prace górnicze prowadzono posługując się żelaznymi klinami wbijanymi w kamień za pomocą młotków, prowadzone były również prace strzelnicze. Sztolnia posiadała obudowę częściowo drewnianą a częsciowo murowaną z kamienia lub cegły. W celu łatwego minięcia się łodzi płynących w przeciwnych kierunkach wybudowano poprzez rozszerzenie sztolni pięć mijanek.

       
   
       
      W kopalni Królowa Luiza węgiel ładowany był w przodkach do sosnowych skrzyń, okratowanych stalowymi płaskownikami i obręczami, o pojemności ok. 370 kg. Ustawiano je na platformach, ciągniętych po torach ręcznymi kołowrotami lub końmi. Chodnikami i pochylniami dowożono w ten sposób urobek do brzegów sztolni i ładowano na łodzie. Możemy to zobaczyć na zachowanych rysunkach technicznych.  
       
   
       
   
       
  

   Ujście sztolni obudowano murem z czerwonej cegły o szerokości ok. 4,5 m i wysokości ok. 3 m. Brzegi ujścia obudowano długimi na kilkanaście metrów ścianami z kamienia o wysokości ok. 3 m, które kończyły się łukowato w brzegach kanału. Łodzie wypływające ze sztolni dopływały do portu przeładunkowego, gdzie skrzynie z węglem były przenoszone za pomocą specjalnego żurawia na większe barki zabierające po 18 skrzyń. Barki z węglem były holowane na linach przez idących po brzegu ludzi do huty w Gliwicach i ewentualnie dalej do Odry. 

 

 
       
   
       
   
       
   
       
   
         
      Wydobycie węgla wzrastało bardzo szybko osiągając w 1816 roku 34166 ton; tymczasem sztolnią można było przewieźć tylko do 12 tys. ton urobku rocznie. Ponadto transport ten był dość powolny, więc kiedy w roku 1830 ukończono budowę drogi łączącej Chorzów z Gliwicami, stała się ona poważną konkurencją wobec drogi wodnej. O całkowitym zaniechaniu transportu przesądziło rozpoczęcie w 1842 roku eksploatacji węgla poniżej poziomu sztolni, wskutek wyczerpania się zasobów węgla leżących ponad nią. Przez pewien czas sztolnia służyła jeszcze do odprowadzania wody czerpanej pompami z niższych poziomów. Pozbawiona konserwacji ulegała niszczeniu zamieniając się w błotnisty kanał. Ostatecznie użytkowanie sztolni zakończono w 1950 roku, kiedy zadecydowano o zasypaniu odcinka kanału między zabrzańską kopalnią, a gliwicką hutą. W 1953 roku zburzono i zasypano wylot.  
       
       
      Pierwsze, nieformalne eksploracje miały miejsce już w 1999 roku.  Największymi przeszkodami były wielkie ilości zalegającego mułu i słaba wentylacja, jednak najważniejsze było stwierdzenie, że Sztolnia zachowała się w bardzo dobrym stanie. W dodatku natrafiono na unikatowy, XIX-wieczny chodnik, wydrążony w pokładzie węgla nr 510.

   W 2000 roku przy Skansenie Królowa Luiza zostało zawiązane Stowarzyszenie Pro Futuro mające na celu udostępnienie zabrzańskiego odcinka sztolni dla ruchu turystycznego.

   Prace rozpoczęto od odkopania szybu Carnall do poziomu minus 40 m, a następnie szybu Wilhelmina, który połączył Sztolnię i chodnik w pokładzie nr 510 z dawnymi wyrobiskami Królowej Luizyprzy ul. Sienkiewicza. Odkopanie szybu Carnall umożliwiło prowadzenie prac jednocześnie z dwóch kierunków: od szybu i od wylotu przy ul. Miarki. Szacuje się, że wydobyto prawie 19 tysięcy ton mułu. W warstwach mułu, który w tym przypadku spełnił funkcję konserwacyjną,  odkryto wiele interesujących przedmiotów, które są prawdziwymi skarbami z uwagi na ich wartość historyczną. Są to fragmenty drewnianych koryt, belki, żelazny wagonik na urobek, narzędzia górnicze, a także dwie znakomicie zachowane stuletnie łodzie transportowe.

   Po wybraniu mułu okazało się, że sztolnia stanowi ważny kanał odprowadzający wody gruntowe z centrum Zabrza. Zagwarantowanie funkcji odwadniania musiało zostać uwzględnione w procesie rewitalizacji. Docelowo nadmiar wód zbierających się w Sztolni będzie przepompowywany do rzeki Bytomki.

   Równolegle z podziemnymi pracami górniczymi budowano i rewitalizowano część naziemną Sztolni, obejmującą trzy lokalizacje: Szyb Wilhelmina, Szyb Carnall i wylot Sztolni w centrum miasta. Wykonano też nowy szyb wentylacyjny ze stacją wentylatorów.

   Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków unijnych, a także miejskich, wojewódzkich i rządowych.

   Nazwa
Sztolnia Królowa Luiza to nazwa współczesna, stworzona z myślą o prowadzeniu ruchu turystycznego w połączonych ze sobą obiektach: Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i kopalni Królowa Luiza”. Zabytkowe obieky kopalni  to nadszybie, budynek 100-letniej (działającej) parowej maszyny wyciągowej, rozdzielnia 6 kV, sala sprężarek, zmiękczalnia, akumulatorownia i łaźnia łańcuszkowa. Zrewitalizowano też 31-metrową wieżę wyciągową, z której podziwiać można panoramę Śląska. 

   Ostatecznie we wrześniu 2018 roku udostępniono dla ruchu turystycznego trasę wodną i nią teraz popłyniemy.

mapę można powiększyć otwierając w nowym oknie
 
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
  prototyp wykrywacza metanu :)

 
       
   
       
   
       
   
       
   
       
  podziemny port przeładunkowy

 
       
   
       
   
       
  dla wzmocnienia efektu, w tym miejscu było naprawdę gorrrrąco....

 
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
  tu najbardziej widać, dlaczego warto siedzieć w pierwszej łodzi

 
       
   
       
   
       
   
       
   
       
  nie bardzo rozumiem roszadę z tymi wylotami

 
       
     Stąd specjalny autobus odwozi z powrotem tych, którzy zostawili samochód przy wejściu.  
       
       

 

 

Materiały źródłowe:

Wstępne sprawozdanie z inwentaryzacji obiektów przemysłowych w województwie śląskim, Katowice, styczeń 2012

Jurkiewicz J.G.; GŁÓWNA KLUCZOWA SZTOLNIA DZIEDZICZNA - najdłuższa budowla hydrotechniczna w europejskim górnictwie węglowym; www.podziemia.pl

Zdjęcia archiwalne:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, pobrane ze strony muzeum 2006 r.

fotopolska.eu

Mapy: www.sztolnialuiza.pl  dostęp 12 października 2018