Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

Ewangelicy i Ormianie w Gliwicach

 

– wycieczka edukacyjna

 
   www.gliwiczanie.pl

 

 

   Zwiedzanie kościołów mniejszości religijnych w Gliwicach rozpoczęliśmy od kościoła Zbawiciela Parafii Luterańsko-Augsburskiej przy ul. Jagiellońskiej.
   Po świecie protestantów gliwickich oprowadziła nas Pani Pastorowa – Beata Michałek.