Marek Klimurczyk

Kalwaria Golejowska

 

 

 

       

  Kalwaria Golejowska - stacje drogi krzyżowej usytuowane przy ul. Wieżowej w Rybniku-Golejowie od skrzyżowania z ul. Książenicką poprzez zbocze góry Grzybówka aż na sam jej szczyt (291 m n.p.m.). Jedna z z krajoznawczych osobliwości Rybnika.

   

Historia
Pierwsze stacje drogi krzyżowej powstały z inicjatywy mieszkańców dzielnicy w ciągu ul. Wieżowej w kierunku podejścia na szczyt Grzybówki wiosną 1931 roku, zaledwie kilka lat po wybudowaniu w Golejowie kościoła i objęciu funkcji proboszcza przez księdza Kaspera Reginka. Głównymi inicjatorami przedsięwzięcia byli: Jan Rogowicz, właściciel piekarni i sklepu oraz bogaci gospodarze - Antoni Prus i Franciszek Pyszny. Początkowo stacje budowano w formie krzyży i obrazów na słupach, następnie wykonano odpowiednie formy, w których odlewano gotowe słupowe kapliczki, zaś na szczycie Grzybówki zbudowano, pod kierunkiem murarza, Mikołaja Nieszporka, Kaplicę Grobu Pańskiego. W okresie II wojny światowej stacje zostały uszkodzone w różnym stopniu. Kaplicę Grobu Pańskiego ze względu na wielkość zniszczeń rozebrano w 1948 roku.

     

Kalwaria dzisiaj

W czerwcu 1998 roku przystąpiono do prac remontowych kapliczek z inicjatywy proboszcza, ks. Ambrożego Kucza. Uzupełniono brakujące kapliczki i odnowiono istniejące. W pracach wzięli udział mieszkańcy dzielnicy. Stację XII wykonano z drewna; posiada ona krzyż ze świerkowego drewna wysokości 6,2 m. Płaskorzeźby stacji wykonano w pracowni artystycznej "Maria" w Nowej Soli. Poświęcenia kalwarii dokonał ks. bp Stefan Cichy 15 września 1998 roku. Pierwsza stacja znajduje się w narożniku ulic Wieżowej i Książenickiej. Na samym szczycie Grzybówki ustawiono posąg Chrystusa Zmartwychwstałego stanowiący zakończenie drogi krzyżowej. Droga Krzyżowa na Grzybówkę, prowadzona przez kapłanów z parafii p.w. Chrystusa Króla, odbywa się w każdy trzeci piątek miesiąca przez cały rok.

Od siebie, to zdecydowanie zachęcam do przejścia Golejowskiej Kalwarii indywidualnie. Bardzo pozytywne przeżycie, mimo początkowej niechęci - pierwsze stacje są jeszcze przy ogrodzeniach domów jednorodzinnych, co nie stwarza intymnej atmosfery (a nawet - mówiąc między nami - odstrasza), ale potem to już jest coraz lepiej!

Stacja I
Stacja II
Stacja III
Stacja IV
Stacja V
Stacje VI i VII na zboczu
Stacje VI i VII na zboczu
Stacja VI
Stacja VII

Stacja VIII

Stacje IX i X

Ciekawostki przyrodnicze ;)

Stacja IX
Stacje VIII i IX
Stacja X

Stacja XI

Stacja XII

Stacja XII

Stacja XIV
Stacja XIV
Posąg na szczycie, czyli stacja XV

       
       

 

 

 

Materiały źródłowe: 

Gudzik A., Żukowski A.; Szlakami Zielonego Śląska 1; Wyd. III. Czerwionka-Leszczyny: Agencja Reklamowo-Wydawnicza VECTRA, 2010, s. 160-161. ISBN 978-83-60891-27-8

Musiolik L.; Spacerkiem po Rybniku i okolicy;  Rybnik: Agencja Reklamowo-Handlowa "ARTUS", 2000, s. 83. ISBN 83-913131-0-7
Żukowski A.; Rybnik i okolice; Czerwionka-Leszczyny: Agencja Reklamowo-Wydawnicza VECTRA, 2009, s. 35. ISBN 978-83-60891-18-6
http://golejow.info/wiadomosc/ golejowska-kalwaria

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalwaria_Golejowska