Gliwickie Metamorfozy" - Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

Mirów

 
   www.gliwiczanie.pl

  ...

 

       
    Mirów to wieś w powiecie myszkowskim w gminie Niegowa, położona w obrębie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. Pierwsze wzmianki o miejscowości datowane są na XIII wiek. W tymże wieku Mirów jako osada obronna został zniszczony przez Tatarów. Później, w wieku XIV, został w niej zbudowany przez Kazimierza Wielkiego górujący nad okolicą  murowany zamek. Początkowo była to kamienna strażnica podległa pod pobliski zamek w Bobolicach, która wraz z nim wchodziła w skład systemu obronnego znanego dziś jako Orle Gniazda. Strażnicę bardzo szybko rozbudowano do rozmiarów zamku. Pod koniec XV wieku właścicielami została rodzina Myszkowskich herbu Jastrzębiec. Myszkowscy rozbudowali zamek czyniąc go swoją siedzibą rodową i mianując się „Margrabiami na Mirowie” („Marchio de Mirow”). Ograniczone możliwości rozbudowy spowodowały, że Myszkowscy przenieśli się do innej siedziby, a zamek przeszedł w ręce rodu Korycińskich a następnie Męcińskich. Po zniszczeniach w czasie potopu szwedzkiego zamek coraz bardziej popadał w ruinę, aż w końcu XVIII wieku został opuszczony. Miejscowa ludność przyczyniła się do dewastacji warowni, która posłużyła jako budulec okolicznych domów.

   Obecnie zamek jest własnością prywatną w rękach rodziny Laseckich i nie jest dostępny dla turystów. W 2006 roku rozpoczęto prace zabezpieczające mające na celu ratowanie zabytku. Na zlecenie przedstawicieli rodziny: senatora Jarosława Laseckiego i jego brata Dariusza Laseckiego rozpoczęto szereg badań, na podstawie których opracowywany był optymalny sposób zabezpieczenia ruin. Prace odbywają się pod nadzorem specjalistów. Docelowo zamek zostanie udostępniony dla ruchu turystycznego jako zabezpieczona ruina. W zabezpieczonych i zaadaptowanych pomieszczeniach znajdzie się centrum obsługi turystycznej oraz muzeum.

   Wokół warowni roztacza się wspaniały widok na malownicze jurajskie ostańce, tzw. Skały Mirowskie, wzniesienia powstałe w wyniku procesów wietrzenia i erozji. Blisko stąd do innych atrakcji – skałek wspinaczkowych, jaskiń i innych Orlich Gniazd, warowni rozsianych na jurajskich wzgórzach.

       
       

       
       
       
       
       
   
       
   
       
   
       
   
       
       

 

 

Materiały źródłowe:

pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Mirowie

www.polskieszlaki.pl/mirow.html

www.orlegniazda.pl

zamki.res.pl/mirow.php

Tekst i zdjęcia: Krystyna Koch

Gliwice 2018