Gliwickie Metamorfozy

Odchodzący świat wczorajszych Gliwic

Wykonanie plansz: Ewa Hordyniak

IX.2010
www.gliwiczanie.pl gliwickie_metamorfozy@op.pl  

 

 

Wystawa towarzysząca konferencji pod powyższym tytułem