Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

III Sesja Historyczna Gliwickich Metamorfoz

Chór „Pax et Bonum”

 
   www.gliwiczanie.pl

 

 

- III Sesja Historyczna Gliwickich Metamorfoz

- Historia teatru Victoria w Gliwicach

- Etiudy baletowe - uczennice Prywatnej Szko³y Baletowej M.M.Szewczenko

- Teatr „A”

- Chór „Pax et Bonum”

- Telewizja Gliwice

- Prasa