Wycieczki z Wędrowcem
Trasy miejskie wg przewodnika

Trasa 3 - Szlakiem przemysłu i myśli technicznej


1 2 3 4 5 6 7 8 9 

poza mapą:

 

(27) wieża ciśnień w Ostropie

(28) wieża ciśnień przy ulicy Sobieskiego

(29) kolejowa wieża ciśnień przy ulicy Św. St. Kostki

(30) wieża ciśnień przy ulicy Leśnej

(31) port Gliwice

(32) Kanał Gliwicki 

(1) dawny port przeładunkowy

(2) lokalizacja śluzy nr XVIII

(3) budynek d. dyrekcji Fabryki Drutu Hegenscheidta

(4) dworzec kolejowy

(5) kolejowa wieża ciśnień

(6) wieża ciśnień na terenie d. Huty 1-go Maja

(7) budynek dyrekcji huty

(8) budynek socjalny d. Huty 1-go Maja

(9) secesyjna kamienica

(10) budynek straży pożarnej

(11) Czerwona Chemia

(12) Wydział Architektury

(13) Szara Chemia

(14) Wydział Górniczy

(15) Wydział Elektryczny, d. Królewskie Gimnazjum Katolickie

(16) Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych, d. Huta Gliwicka

(17) Cmentarz Hutniczy

(18) most kolejowy nad Kłodnicą

(19) domy mieszkalne przy ulicy Pszczyńskiej

(20) Cmentarz Trynecki

(21) cechownia z wieżą ciśnień d. kopalni „Gliwice”

(22) budynek maszynowni d. kopalni „Gliwice”

(23) Muzeum w Gliwicach Oddział Odlewnictwa Artystycznego

(24) miejsce przystanku kolei wąskotorowe

(25) fragment wąskiego toru

(26) lotnisko


mapa i zadania


   Stowarzyszenie ustanowiło w roku 2011 nową odznakę krajoznawczą „Wędrowiec Gliwicki”, korzystając
z powyższych tras zdobywasz punkty do odznaki.

 

    Regulamin odznaki