Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

 

GLIWICKIE INSTYTUTY NAUKOWE

I BIURA PROJEKTÓW 

 

WYKAZ

 

 
   www.gliwiczanie.pl

 INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH INSTYTUCJACH BĘDĄ SIĘ POJAWIAĆ SUKCESYWNIE

 

BIURA PROJEKTÓW

BIPROHUT

BIURO PROJEKTÓW PRZEMYSŁU HUTNICZEGO  (obecnie PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE)

BIPROKWAS

BIPROMOG

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GÓRNICZYCH

ELEKTROPROJEKT

ENERGOCHEM

ENERGOPROJEKT

GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

HUTMASZPROJEKT

HYDROSAN

INWESTPROJEKT

METALCHEM

MIASTOPROJEKT

PROERG

PROMEL

PROSYNCHEM

PROZAP

SEPARATOR

INSTYTUTY NAUKOWE I JEDNOSTKI BADAWCZE

ENERGOPOMIAR

INSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJ

INSTYTUT EKONOMIKI PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

INSTYTUT MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH

INSTYTUT METALURGII ŻELAZA

INSTYTUT PRZEMYSŁU TWORZYW I FARB

INSTYTUT SPAWALNICTWA

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

KOMAG

OBRUM