Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

 

INICJATYWY

 

GLIWICKIE INSTYTUTY NAUKOWE

I BIURA PROJEKTÓW 

 

 
   www.gliwiczanie.pl

 

   Chodząc po Gliwicach widzimy jak nasze miasto zmienia się z dnia na dzień. Tempo tych zmian wzrosło zwłaszcza po 1989 roku. W przeszłości sławę Gliwicom przyniósł przemysł i związany z tym z rozwój naukowo-techniczny. Restrukturyzacja dotknęła licznych kiedyś placówek naukowo-badawczych i biur projektowych, które swoją wysoką pozycję zawdzięczały ścisłym związkom z przemysłem i Politechniką Śląską. Pamięć ludzka jest ulotna, warto więc udokumentować ten czas.

   Zachowało się niewiele informacji dotyczących lat okresu transformacji, czyli ok. 19802000. O wielu już zlikwidowanych przedsiębiorstwach trudno znaleźć cokolwiek poza krótką notatką. Dlatego liczymy, że te zebrane przez nas do tej pory materiały zmobilizują do poszukiwań w domowych archiwach, do rozmów ze znajomymi i pośrednio przyczynią się do wzbogacenia wiedzy i ikonografii o tym okresie historii naszego miasta.

   Zdobyte informacje będziemy sukcesywnie zamieszczać na naszej stronie.

WYKAZ  BIUR  I  INSTYTUTÓW

Siedziba Centralnego Zarządu Przemysłu Chemicznego

Władysław Sztwiertnia, Instytuty naukowo-badawcze i biura projektowe, Gliwice - zarys rozwoju miasta i okolicy, 1976

   “Miastu Gliwice przypadła szczególna rola w odbudowie i budowie polskiego przemysłu po 1945 r. Miasto to stało się nie tylko kolebką całych gałęzi przemysłu, jak np. polskiej chemii, ale także ośrodkiem polskiej myśli technicznej. Tutaj tworzyły się i rozwijały instytuty naukowo-badawcze i biura projektowe dla kluczowych gałęzi przemysłu, takich jak: chemia, hutnictwo żelaza i stali, hutnictwo metali kolorowych, górnictwo, przemysł maszynowy i energetyka. Swoim zasięgiem obejmują one najczęściej cały kraj, jako jedyne i centralne ośrodki badawcze i projektowe w danej gałęzi przemysłu. Wiele z nich jest organizacją macierzystą dla tworzonych później oddziałów w innych miastach polskich. W miarę nabywania doświadczenia i uzyskiwania przodującej pozycji w skali nie tylko krajowej, prawie wszystkie gliwickie instytuty i przedsiębiorstwa projektowe stały się eksporterami polskiej myśli technicznej.
   Stały i dynamiczny rozwój tego ambitnego zaplecza naukowo-technicznego polskiego przemysłu spowodował, że w chwili obecnej [1976] miasto Gliwice jest największym w Polsce (w skali względnej) lub drugim po Warszawie (w skali bezwzględnej) skupiskiem inżynierów i techników. Obecnie jest ich ponad 22.000; oznacza to, że prawie co ósmy mieszkaniec Gliwic jest inżynierem lub technikiem.... Nie ma w Polsce drugiego miasta o tak poważnym zapleczu naukowo-technicznym, a zapewne i w skali europejskiej...”

Wystawa chemiczna przed ówczesnym Prezydium MRN

Materiały źródłowe:

 

Gliwice - miasto nauki i techniki, Towarzystwo Przyjaciół Gliwic, Gliwice 1976

Władysław Sztwiertnia, Instytuty naukowo-badawcze i biura projektowe, [w:] Gliwice - zarys rozwoju miasta i okolicy, 1976

 

Autorzy: