Gliwickie Metamorfozy

Wehikuł czasu gra miejska

Małgorzata Malanowicz

Zdjęcia: Małgorzata Malanowicz, Jerzy Olejnik, Marek Pęczak i uczestnicy gry 

VII.2018

www.gliwiczanie.pl gliwickie_metamorfozy@op.pl  


       
  Już po raz czwarty, w lipcową niedzielę stowarzyszenie „Gliwickie Metamorfozy” zaprosiło mieszkańców Gliwic (i jak się okazało – nie tylko) na wspólną zabawę w postaci gry miejskiej „Wehikuł czasu”. Tym razem uczestnicy dopisali wyjątkowo – nie tylko zapisało się ponad 90 osób, ale nie czekali z zapisami na ostatnią chwilę.  
 
 
       
 

   Gra toczyła się w godzinach 9:30–15:00 na terenie ograniczonym położeniem tzw Zamku Piastowskiego, dworca PKP, Palmiarni i Ruin Teatru Victoria. Regulamin dopuszczał wyłącznie piesze przemieszczanie się.

   Tym razem motywem przewodnim były liczne przypadające w tym roku rocznice. Rok 1918 – odzyskanie niepodległości przez Polskę oraz zdecydowanie istotniejsza dla samego miasta Gliwice 400. rocznica wybuchu wojny trzydziestoletniej (1618–1648).

 
       
   
       
   
       

       
  XIII – uzyskanie przez Gliwice praw miejskich, 1260–1276 – lokacja Gliwic  
       
   
       
   
       

       
  XIV – z braku „konkretnej” rocznicy (poza wprowadzeniem w 1318 roku Świętej Inkwizycji) postanowiliśmy pokazać nieco z dziejów gliwickiego piwowarstwa, jako że w Gliwicach piwo warzono już od średniowiecza  
       
   
       
   
       
  1348 – wybuch „morowej zarazy” (dżumy zwanej też „czarną śmiercią”),
w niektórych rejonach Europy zmarło nawet 80% populacji
   

       
  XV – 1428 r. – początek wojen husyckich, 17 kwietnia 1430 r. husyci zajęli Gliwice i uczynili tu bazę skąd dokonywali dalszych wypraw na Górny Śląsk, tu także rezydował ich dowódca Zygmunt Korybutowicz, bratanek polskiego króla Władysława Jagiełły  
       
   
       
   
       


       
  XVI – w tym wieku również nie znaleźliśmy okrągłej rocznicy związanej z Gliwicami, ale…  500 lat temu, 18 kwietnia 1518 roku, włoska księżniczka Bona Sforza poślubiła w katedrze wawelskiej króla Polski Zygmunta Starego i została koronowana na królową Polski. A jako że królowej Bonie przypisuje się sprowadzenie do Polski nowych warzyw i owoców ten punkt ulokowaliśmy w Parku Chopina i poświęciliśmy historii ogrodów i parków  
       
   
 
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       

       
  XVII – 23 maja 1618 roku – protestanci czescy na znak protestu przeciw pogwałceniu przez cesarza Macieja II swobód religijnych wyrzucili przez okno zamku na Hradczanach dwóch cesarskich namiestników (tzw. defenestracja praska). Był to początek wojny trzydziestoletniej. Podczas tej wojny miała miejsce słynna obrona Gliwic, w której wg legendy zasłużyły się gliwiczanki.  
       
   
       
   
       

       
  XVIII – w tym wieku rozpoczął się rozwój przemysłu w Gliwicach, w 1781 roku zapadła decyzja o budowie dużej, nowoczesnej huty. W 1796 r. uruchomiono pierwszy na kontynencie europejskim wielki piec opalany koksem, co dało początek rozwojowi współczesnych metod wytopu surówki. Huta Gliwicka była pod koniec XVIII w. najnowocześniejszym, przodującym zakładem w Europie i jednym z motorów rozwoju miasta.  
       
   
       
   
       
 
 
       

       
 

XIX – 1 września 1848 roku przechodząca przez Gliwice linia kolejowa uzyskała połączenie z Koleją Warszawsko-Wiedeńską

190 lat temu, 1 kwietnia1828 – zaczęła się ukazywać pierwsza gliwicka gazeta „Der Oberschlesische Wanderer” czyli Górnośląski Wędrowiec, wydawany przez rodzinę Neumannów. Do tego tytułu nawiązuje nazwa odznaki ustanowionej przez nasze stowarzyszenie: „Wędrowiec Gliwicki”

 
       
   
       
   
       
 
 
       

       
 

XX – 1918 rok – odzyskanie niepodległości przez Polskę. W bezpośrednim sąsiedztwie pomnika Marszałka Piłsudskiego zaprezentowane zostały makiety związane z tym wydarzeniem. Uczestnicy mogli również zapoznać się z rodzajami ówczesnego uzbrojenia i umundurowania. W tym samym roku polskie kobiety uzyskały prawa wyborcze.

12 listopada 1918 – na zjeździe połączeniowym organizacji skautowskich w Lublinie utworzono Związek Harcerstwa Polskiego.

25 września 1918 – zmarł zasłużony dyrektor Huty Gliwickiej Karl Jüngst, pochowany jest na Cmentarzu Hutniczym

sierpień 1918 – epidemia grypy hiszpanki przeradza się w pandemię (zmarło ok. 20–25 mln osób)

29 czerwca 1928 – otwarto hotel „Haus Oberschlesien”

 
       
   
 
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       


     
   
     
  A żeby uczestnikom nie nudziło sie podczas dwukrotnego przemierzania ulicy Zwycięstwa - otrzymali na drogę jeszcze jedno zadanie.  
     
   
     
     
     
 

   W grze wzięło udział ponad 90 osób w najróżniejszym wieku: m.in. całe rodziny, tak więc przekrój wiekowy był bardzo szeroki – od kilkulatków do seniorów. Szczególnie nas ucieszył fakt, że spotkaliśmy osoby, które brały udział we wszystkich organizowanych przez nas grach – nie ma lepszego dowodu na to, że uczestnicy dobrze się bawią.

(Statystyka z podziałem na grupy wiekowe:

dzieci do lat 10 – 10 (w tym 2 dwulatki i 1 niemowlak J)

11–17 – 9

18–29 – 22

30–39 – 29

40–49 – 17

>50 – 6

 
     
     Naszym grom towarzyszy zawsze „gazeta-jednodniówka”, rozdawana również przypadkowym przechodniom, w której znajdują się informacje związane z tematem. Dodatkowo w tym roku uwagę zwracały stroje naszych koleżanek, ściśle odpowiadające okresowi, który reprezentowały.  
     
   
     
     
     Zakończenie miało miejsce w Ruinach Teatru Victoria. Uczestnicy oczekujący na wyniki obejrzeli pokaz historycznej mody, który zaprezentowała projektantka tych ubiorów, Elżbieta Różalska.  
     
   
     
   
     
 

   a to "oś czasu", na której uczestnicy mogli odnaleźć swoje wyniki

 
Tym razem uczestnicy zamiast dyplomów uczestnictwa otrzymali na pamiątkę podróży w czasie kalendarze z naszym "Wędrowcem"
 
 
     
 
 
  Gra była dofinansowana z budżetu Miasta Gliwice, bardzo dziękujemy również wszystkim, którzy udostępnili nam obiekty, przygotowali przepyszny poczęstunek i patronowali medialnie.