Lato z Metamorfozami

4 sierpnia

 

Przemysł w okolicach Gliwic

 

   Trasę etapu opracował Adam Czerniawski. Szlak prowadził z Rynku w Gliwicach w kierunku trasy przebiegu dawnego Kanału Kłodnickiego, wwzdłuż którego, od końca XVIII w. do drugiej połowy XIX w. zakładano pierwsze w Gliwicach zakłady przemysłowe, jak Fabryka Drutu Hegenscheidta, Zakłady Huldschynsky'ego i najstarszy założony w ostatniej dekadzie XVIII w. gliwicki zakład przemysłowy - dawna Królewską Huta obecnie GZUT. Uczestnicy wstąpili również na Cmentarz Hutniczy, na którym pochowano wiele ważnych dla miasta osobistości, głównie związanych z przemysłem.

   Następnie przez Sośnicę i Maciejów Południowy uczestnicy dojechali do Zaborza, gdzie zwiedzili obiekty dawnej kopalni węgla kamiennego Królowa Luiza. Najpierw przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu ekspozycję maszyn i urządzeń górniczych zgromadzonych w rejonie sztolni tej kopalni, a przy ul. Wolności zabudowania kopalniane, w tym najstarszy w regionie pracujący szyb Carnall.

   Kolejnym przustankiem na trasie było doskonale zachowane osiedle patronackie koncernu Borsig w Zabrzu Biskupicach. Drugim ciekawym osiedlem patronackim, jakie uczestnicy wycieczki zwiedzili było wybudowane przez hr. Ballestrema w Zabrzu Rokitnicy osiedle dla pracowników kopalni Castellengo. Ciekawostką były zbudowane na tym osiedlu „stalowe domy”. Przez Grzybowice i Ziemięcice dojechano do Przezchlebia, by na przykładzie istniejącej tu dużej wygasłej hałdy odpadów kopalnianych i energetycznych poznać negatywne skutki intensywnej industrializacji Górnego Śląska. Z Przezchlebia przez Czechowice uczestnicy dotarli do Łabęd, gdzie celem była dawna huta Hermina założona w pod koniec I połowy XIX w. przez rodzinę Caro. Ostatnim punktem wycieczki były nowoczesne zakłady Opla. W wycieczce uczestniczyło 40 osób.

Zdjęcia: Alfred Sołtys