Lato z Metamorfozami

22 lipca

 

Gliwickie hotele

rasa punktowana do odznaki "Wędrowiec gliwicki"

9.30 - samodzielne poszukiwania obiektów wg mapy

11.00 - spotkanie w galerii X - d. hotelu Vier Jahreszeiten - dzięki uprzejmości władz Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej mogliśmy w pięknej scenerii niedawno odremontowanego budynku, najbardziej gliwiczanom znanego jako Kinoteatr X, natomiast u zarania swych dziejów hotelu - urządzić wystawę dawnym hotelom poświęconą, po budynku uczestników rajdu oprowadzła pani prodziekan Wydziału Architektury dr inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak

WYSTAWA