Lato z Metamorfozami

31 lipca

 

ŚLADEM KOLEI WĄSKOTOROWEJ

Trasa punktowana do odznaki "Wędrowiec gliwicki"

   W niedzielę 31 lipca 2011 roku Klub wspólnie ze Stowarzyszeniem Metamorfozy Gliwickie zorganizował Rodzinny Rajd Rowerowy z Metamorfozami „ Z biegiem kolei wąskotorowej”Pomimo deszczowej pogody o godzinie 9:00 na gliwickim rynku pojawiło się 35 osób. 

 

   Tematem rajdu był system kolejowego transportu wąskotorowego i lokalnej komunikacji publicznej,  jaki ukształtował się w naszym mieście w ostatniej dekadzie XIX w.

 

   Dwie kolumny rowerzystów udały się na ul Górnych Wałów, gdzie zachował się jedyny fragment mijanki jedne j z pierwszych linii tramwajowej w naszym mieście o prześwicie 30 cali pruskich – 785 mm. Uczestników zapoznano z historią tramwaju w Gliwicach, przebiegiem linii w mieście. Przejechano ulicą Zwycięstwa – fragmentem trasy najstarszej linii tramwajowej z 1894. Kolejnym etapem rajdu była trasa przebiegająca wzdłuż państwowej kolejki wąskotorowej 785 mm, przebiegającej północnym nabrzeżem Kanału Kłodnickiego od Fabryki Drutu, poprzez  port w Gliwicach aż do stacji Gliwice Zachód Wąskotorowe. Odcinek ten eksploatowano od 1897 do 1986 roku. 

 

   Kolejne przystanki to: dawny plac ładowni publicznej przy ul S.Dubois na wprost dawnego portu w Gliwicach, teren dawnej stacji Gliwice Zachód Wąskotorowe (za ul św. Katarzyny), dawne bocznice kolei (Zakładów Huldschinsky'ego, późniejszej Huty 1 Maja, młyna parowego braci Danzigerów, składów opałowych i budowlanych Bernarda Karlinera i Siegfrida Troplowitza, stacja Gliwice Wąskotorowe, łącznica kolejowa z 1905 r., betonowy most nad Kłodnicą, wybudowana w 1899 przez firmę Kramera początkowa stacja linii Gliwice Trynek – Rudy, zabytkowa stacja w Rudach. 

 

   Cała trasa liczyła około 65 km.