„Poznaj dzielnice Gliwic”

Lato z Metamorfozami 2010

NIEDZIELA 8 sierpnia

 

Ostropa

   Punkt kontrolny znajdować się będzie obok drewnianego kościoła, który w godzinach 11.00-13.00 będzie udostępniony do zwiedzania. Na godzinę 12.00 zaplanowane jest spotkanie w siedzibie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Ludności Pochodzenia Niemieckiego.

 

  Zbiórka grupy pieszej, którą poprowadzi przewodnik PTTK, o godz. 9.00 na Placu Rzeźniczym (obok baru sałatkowego, d. Krasnoludek), powrót indywidualny (autobusem linii 624)

   Wyjazd grupy rowerowej jak zwykle o godz. 9.00 z rynku i jak zwykle pod przewodnictwem Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. płk Wł. Huzy.   

   Ostropa lokowana była  przez księcia kozielsko-bytomskiego Kazimierza w 1286 roku. W czasie wojny 30-letniej 1618- 1648, wieś niemal wymarła. W 1633 roku dotarła tu epidemia dżumy czyli tzw. "czarna śmierć", która ominęła zaledwie kilka gospodarstw. W 1645 roku wieś liczyła 16 chłopów. Dopiero po wojnie znów osiedlali się tu ludzie, którzy tę słabą, podmokłą ziemię ponownie zaczęli uprawiać. Następnie wraz z rozwojem przemysłowym Gliwic, zapoczątkowanym pod koniec XVIII wieku budową Kanału Kłodnickiego i huty, zmieniło się także życie w Ostropie, gdyż sporo mieszkańców wsi znalazło pracę w Gliwicach. Tragiczny dla wsi był rok 1867, gdy szalała tu zaraza cholery, która zabrała 50 osób. Ponownie wielki głód z powodu nieurodzaju nawiedził tę wieś w 1879 roku. 

   W centrum stoi drewniany kościół p.w. św. Jerzego z około 1640 roku. W XVII wieku został częściowo zburzony przez Szwedów a odbudowany w latach 1667-1668. Posiada drewnianą nawę główną konstrukcji zrębowej na ceglanej podmurówce oraz wieżę i kruchtę konstrukcji słupowej. Murowane, późnogotyckie prezbiterium i zakrystię dobudowano w 1693 r. Polichromia i wystrój wnętrza są barokowe. Możemy tu również zobaczyć nowy kościół z pocz. XX wieku, wieżę ciśnień i kilka kapliczek.

Także osobliwością m.in. tej wsi jest konne objeżdżanie pól w Poniedziałek Wielkanocny tzw Osternreiten.

 

Wilcze Gardło

   Dzielnica ta, włączona do Gliwic w 1975 roku, jest unikalnym założeniem urbanistycznym, na powstanie którego miały wpływ m.in. względy polityczne i ideologiczne. Jego pierwsza nazwa to S.A.-Siedlung Eichenkamp, później w czasie wojny zmieniona na Glaubenstatt, a po wojnie na „Wilcze Gardło”.

   Zaprojektowania podjął się bytomski architekt Rudolf Fischer. W zasadach kompozycji przestrzennej osiedla, oprócz narzuconych założeń ideologicznych zostały wcielone koncepcje idei „miasta-ogrodu”. I to przede wszystkim świadczy o jego wartości i unikalności.

   Projekt kompozycji urbanistycznej osiedla opierał się na głównej osi łączącej rynek i stadion sportowy, dopełniał go obwodnicowy układ ulic wraz z zabudową mieszkaniową.

   Obiekty charakterystyczne dla Wilczego Gardła to: dawny Dom Wspólnoty – dominujący nad zabudową rynku, Szkoła Podstawowa będącą drugim obiektem wyróżniającym się ciekawą architekturą oraz stacja transformatorowa przy ul. Magnolii.

 

 

Grupa piesza
Rowerzyści (dziękuję za zdjęcia)