„Poznaj dzielnice Gliwic”

Lato z Metamorfozami 2010

NIEDZIELA 25 lipca

 

 

Wójtowa Wieś

 

   Pierwszy raz wspomina się o Wójtowej Wsi pod koniec XIII wieku. Założycielem i pierwszym wójtem był wspomniany w dokumencie Gertold Kleyczer  Wieś ta była wówczas częścią Gliwic, jednak z czasem stała się samodzielna. Mimo ustania zależności od miasta w końcu XIX wieku, wieś nadal, a może jeszcze bardziej związała się z Gliwicami. Największym przełomem w życiu wsi było włączenie jej do miasta. Decyzja ta pociągnęła za sobą wiele zmian. Zlikwidowano funkcję sołtysa. Postanowiono też, że dalsza rozbudowa powinna uwzględnić utrzymanie wszelkich terenów zielonych, szczególnie tzw. "Szwajcarii".

   Pozostałością po dawnych osadnikach były także niektóre obyczaje np. wielkanocne procesje konne wokół wsi kultywowane także m. in. w Ostropie.  

W latach 20-ch XX wieku zbudowano tu największą wówczas salę Bractwa Strzeleckiego (obecnie w tym obiekcie mieści się Gliwicki Teatr Muzyczny). Innym wielkim wydarzeniem w życiu wsi było otwarcie z inicjatywy Gliwickiego Towarzystwa Przyrodoleczniczego nowoczesnego na owe czasy kąpieliska w poszerzonym korycie Ostropki. Był to początek odkrywania Wójtowej Wsi jako celu wycieczek oraz miejsce rekreacji.

  

 

 

Sikornik

 

   zbiórka grupy pieszej obok "Zamku Piastowskiego" o godz. 9.00, 

powrót indywidualny 

   wyjazd grupy rowerowej o godz. 9.00 z rynku

    Początki osiedla sięgają połowy lat sześćdziesiątych XX wieku. Ostatni etap budowy to lata osiemdziesiąte. Osiedle to jest historycznie związane z Trynkiem, bowiem zostało wybudowane w latach 1960-1978 na terenie dawnej wsi Trynek.

 

Tym razem miejsce zbiórki musiało się przesunąć, no i nie można było wykonać standardowego zdjęcia grupy przed ratuszem

Tymczasem w punkcie kontrolnym trwają ostatnie przygotowania
Na uczestników czeka domowy chleb z prawie domowym smalcem
Pyyyyszny chlebek....
Z okazji patrona dnia - św. Krzysztofa, trafiliśmy na święcenie pojazdów
Nadjeżdża grupa rowerowa
Dotarła również grupa piesza, trwa wpisywanie punktów do legitymacji
Chleb cieszy się niesłabnącym powodzeniem... Nie dla wszystkich starczyło, my wiemy dla czego, ale nie zdradzimy przez kogo ;)
A obok historyczny dyskurs i pokazy....
Jeszcze kontrola sprzętu... i powrót

Do następnego razu :)