„Poznaj dzielnice Gliwic”

Lato z Metamorfozami 2010

NIEDZIELA 18 lipca

 

UWAGA !! - o godz. 9.30 udostępniony zostanie do zwiedzania Cmentarz Żydowski przy ul. Poniatowskiego. Panowie proszeni są o zaopatrzenie się w nakrycia głowy !!!

 

 

Żerniki

   punkt kontrolny obok kościoła

   Dzielnica położona na północ od miasta - na przestrzeni od łabędzkiego lasu, aż po granice Maciejowa. Wieś już w 1278 roku otrzymała prawo magdeburskie i od początku była ściśle związana z Gliwicami. Większość ziem żemickich należała do wielkich właścicieli szlacheckich.

   Na zmianę oblicza Żernik wpłynęło włączenie tej gminy do miasta w 1927 roku. Zamieszkało tu wielu górników z kopalń Zabrza i Gliwic, dla których w 1935 wybudowano wielkie osiedle robotnicze (147 domków). Do każdego domu osiedla doprowadzono elektryczność oraz wodę oraz stworzono przy każdym domu możliwość hodowli drobnej zwierzyny domowej.

   Z Żernik pochodzi  Emanuel Czmok, wybitny folklorysta, w swoim czasie wielki autorytet na Górnym Śląsku.

   Na terenie parafii przy moście nad potokiem znajduje się przydrożna kaplica poświęcona św. Janowi Nepomucenowi - niestety figurę parę lat temu skradziono. Kaplica została wybudowana w miejscu, gdzie w okresie wojny 30-letniej chowano w masowym grobie zmarłych na cholerę. 

 

Zatorze

   zbiórka grupy pieszej obok kościoła p.w. Chrystusa Króla o godz. 9.00, 

do Żernik można też dojechać autobusem linii 59, powrót indywidualny autobusem 

   wyjazd grupy rowerowej o godz. 9.00 z rynku

   Zatorze to przestrzeń niezwykła. Znaleźć tu można wiele interesujących miejsc i budowli. Znaną przestrzeń Zatorza tworzą obiekty, takie jak kościół

pw. Chrystusa Króla, kościółek Świętej Rodziny, żydowski cmentarz z Domem Przedpogrzebowym, projektu znanego wiedeńskiego architekta Maxa Fleischera, czy okazała wieża ciśnień. Jest tu także przestrzeń mniej znana. Uwagę przypadkowego przechodnia musi zwrócić zabudowa dawnych osiedli mieszkaniowych, klimat plątaniny ulic i uliczek, podwórek pełnych zieleni, bram, ogrodzeń, czy cokołów po nieistniejących rzeźbach. Spędził tu swoje dzieciństwo znany pisarz Horst Bienek, który powróciwszy po wielu latach w to miejsce, pisał: „(...) święta dzielnica mojego dzieciństwa. Tam gdzie bliski był mi kiedyś każdy dom i każde drzwi, każde drzewo i każdy płot, każdy mur i każdy kamień.”

(Patrzę, Widzę, Rozumiem - program edukacyjny WA PŚl i Muzeum w Gliwicach)