Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

GLIWICKIE INSTYTUTY NAUKOWE I BIURA PROJEKTÓW 

 

INSTYTUT METALURGII ŻELAZA 

 
   www.gliwiczanie.pl

.

PLANSZE ZAPREZENTOWANE NA WYSTAWIE 2-3 ORAZ 14-30 PAŹDZIERNIKA 2010

 .

 

Plansza zaprezentowana na wystawie 2-3 oraz 14-30 października 2010 Plansza zaprezentowana na wystawie 2-3 oraz 14-30 października 2010

 

Materiały będą sukcesywnie uzupełniane

 

   Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica wywodzi się od Instytutu Naukowo-Badawczego im. Stanisława Staszica, który został powołany uchwałą Rady Ministrów Tymczasowego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29.04.1945 r.
   W 1946 roku Instytutowi przydzielono siedzibę w Gliwicach przy ulicy Karola Miarki 12, gdzie w latach 50. i 60. zbudowano zaplecze laboratoryjne i technologiczne.

Siedziba Instytutu dawniej i dziś

   W latach 1952-1953 nastąpiło wydzielenie z Instytutu części zakładów badawczych, na bazie których powstały dwa niezależne instytuty: Instytut Metali Nieżelaznych i Instytut Materiałów Ogniotrwałych, natomiast pozostająca część otrzymała aktualną nazwę.
   Pierwszy etap działalności Instytutu obejmuje udział w odbudowie polskiego hutnictwa po zniszczeniach drugiej wojny światowej i rozbudowie jego potencjału wytwórczego. W okresie tym prace Instytutu wynikały z doraźnych potrzeb poszczególnych hut i w związku z tym charakteryzowały się dużym rozproszeniem tematycznym i ograniczonym udziałem badań rozwojowych.
   W latach 70. i 80. Instytut uczestniczył w upowszechnianiu postępu techniczno-technologicznego w hutnictwie, m.in. wdrożył i upowszechnił stosowanie nowoczesnych grup stali: spawalnych i trudnordzewiejących o podwyższonej wytrzymałości, stali przeznaczonych do bardzo głębokiego tłoczenia, odpornych na ścieranie oraz stali dla energetyki.
   W latach 90. Instytut włączył się aktywnie w prace na rzecz restrukturyzacji krajowego hutnictwa. Działalność ta zaowocowała wieloma opracowaniami analitycznymi, studialnymi, planistycznymi i doradczymi, które wykonywane były zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych sektora, jak i organów administracji państwowej. Uzyskane doświadczenie, nawiązane kontakty kooperacyjne oraz rozwój własnego potencjału kadrowego sprawiły, że obecnie doradztwo gospodarcze stanowi również etatowy element profilu działalności Instytutu.
   Według stanu na dzień 01.01.2010 r. w Instytucie zatrudnionych jest 118 pracowników, 110 w pełnym i 8 w niepełnym wymiarze godzin. Łączna liczba pracowników zaangażowanych w działalność badawczą wynosi 78 osób. 71 pracowników Instytutu ma wykształcenie wyższe. Z tej grupy 32 osoby posiadają stopień naukowy doktora, dwie stopień doktora habilitowanego, a trzy inne tytuł profesora.

Urządzenie do badania własności redukcyjnych rud, spieku, grudek

Urządzenie do badania własności termoplastycznych rud, spieku, grudek (początek i zakres temperatury mięknięcia)

Laboratoryjna brykieciarka stemplowa RUF/2,2/2500/60

Analizator termiczny

Wycinki z archiwalnych numerów "Nowin Gliwickich"
1968
1972

 

 

Materiały źródłowe:

http://www.imz.gliwice.pl

"Nowiny Gliwickie" pracowicie przegląda Jerzy Olejnik