Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

GLIWICKIE INSTYTUTY NAUKOWE I BIURA PROJEKTÓW 

 

HYDROSAN 

 
   www.gliwiczanie.pl

.

PLANSZA ZAPREZENTOWANA NA WYSTAWIE 2-3 ORAZ 14-30 PAŹDZIERNIKA 2010

 .

 

 

Materiały będą sukcesywnie uzupełniane

 

   Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN”
   1950 - utworzono Zakład Badań wodociągowych i Kanalizacyjnych przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach
   1963 - zostaje powołane Biuro Projektów Typowych Oczyszczalni Przemysłowych „Biprotosp”
   1968 - przemianowano nazwę biura na Biuro Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN”
   1991 - rozpoczyna działalność spółka pracownicza pod nazwą Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN” sp.z o.o.
   „HYDROSAN” Sp. z o.o. jest Biurem Projektowym działającym od 1950 r., specjalizującym się w szeroko rozumianym obszarze ochrony środowiska w zakresie projektowania obiektów gospodarki wodno-ściekowej, w tym:
   - sieci wodociągowe, stacje uzdatniania wody, ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych;
   - oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych;
   - systemy kanalizacji sanitarnych, grawitacyjne, ciśnieniowe, podciśnieniowe z monitorowaniem pompowni;
   - systemy kanalizacji deszczowej z urządzeniami do podczyszczania wód opadowych.
   B.P. „HYDROSAN” Sp. z o.o. niezależnie oferuje:
   - prace studialne, konsulting, doradztwo organizacyjno-finansowe;
   - generalne dostawy wraz ze sprawowaniem funkcji generalnego realizatora inwestycji;
   - nadzory autorskie, inwestorskie, rozruchy mechaniczne, hydrauliczne, technologiczne.
   Wybrane projekty i realizacje z ostatniego okresu działalności
   Inwestycje „pod klucz” (projekt i realizacja):
   - mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Psarach;
   - opracowanie technologii i budowa instalacji głębokiego oczyszczania ścieków dla zlokalizowanych na terenie parku krajobrazowego – Popielno;
   - budowa oczyszczalni ścieków dla Kluczborka i okolic;
   - projekt i wykonanie instalacji uśredniania ścieków sanitarno-przemysłowych dla OPEL POLSKA;
   - modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie – część biologiczna (projekt i rozruch).
   Projekty:
   - oczyszczalnie ścieków: „Ornontowice-Północ”, Knurów, gmina Świerklany, gmina Łazy, Radzionków, gmina Chełm Śląski, gmina Bolesław, Oława, Szczygłowice;
   - stacje uzdatniania wody: Łomża, Toszek, Czeladź, Ciechanów, Siestrzechowice;
   - kolektory z pompowniami ścieków: Kędzierzyn-Koźle, Gliwice-Ostropa, Gliwice-Bojków, Gliwice-Łabędy, gmina Knurów, gmina Głuchołazy, Bytom, miasto i gmina Nysa, Żory, Rybnik, gminy Gaszowice i Jejkowice, gmina Świerklany.
 
Wycinki z archiwalnych numerów „Nowin Gliwickich”
 
1967
 
1970

 

 

Materiały źródłowe:

 

red. Edmund Całka, Gliwice - miasto nowej techniki i nowoczesnego przemysłu, TMG Gliwice 1972

Gliwice w XXX-leciu PRL - instytuty naukowe, biura projektowe, przedsiębiorstwa, [w:] Zeszyty Gliwickie, t XI, Gliwice 1974

Władysław Sztwiertnia, Instytuty naukowo-badawcze i biura projektowe, [w:], Gliwice - Zarys rozwoju miasta i okolicy, Warszawa-Kraków 1976

red. Wojciech Głąb, Gliwice - miasto nauki i techniki, TMG Gliwice 1979

"Nowiny Gliwickie" pracowicie przegląda Jerzy Olejnik

Placówki naukowo badawcze i realizacyjne, [w:] Gliwice - centra biznesu, 1994

 

Zdjęcia archiwalne: 

archiwum Biura

Gliwice - centra biznesu, 1994

 

Zdjęcia współczesne:

 

Opracowanie: Małgorzata Malanowicz