"Poznaj okolice Gliwic"

Lato z Metamorfozami

NIEDZIELA - 16 sierpnia

 

 

 

Kotliszowice

   punkt kontrolny przy wjeździe do wsi od drogi Toszek-Wielowieś 

 

   Kotliszowice to niewielka, pięknie położona wieś przy północnej granicy Toszka. Znajduje się tu dwór wzniesiony przez Hermana Guradze w roku 1861 jako budowla romantyczna z elementami neorenesansowymi, z wieżą i tarasem od strony południowej. We wspomnieniach mieszkańców wsi otaczający go park zachował się jako urokliwe miejsce pełne kwiatów i urządzonej zieleni. Niestety, to co możemy zobaczyć dziś z trudem przypomina ślady dawnej świetności. Natomiast nadal możemy podziwiać rozległe panoramy z kilku punktów widokowych znajdujących się na skraju wsi.

 

 

Toszek

 

   punkt kontrolny na dziedzińcu zamkowym    

 

   Toszek otrzymał prawa miejskie w 1235 roku. Miasto zachowało średniowieczny układ ulic warto zatrzymać się chwilę na rynku (1) z piękną figurą Jana Nepomucena i pójść zwiedzić zamek. 

 

Osoby bardziej  zainteresowane historią znajdą tu jeszcze szereg innych ciekawych obiektów.

 1. Kościół farny p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, (3) ok. 1450 r., gotycki, 

    przebudowany m.in. w latach 1713-1715, wyposażenie barokowe

 2. Plebania, 1745-1750, przebud. XIX/XX w.

 3. Zamek (2) powstał na przełomie XIV i XV wieku, kiedy wzniesiono mury obwodowe na wzgórzu. Rozbudowany w latach 1650-1666 przez rodzinę Colonnów (ich kartusz herbowy widnieje do dziś na  bramie wjazdowej). Kiedy w 1811 roku zabudowania strawił pożar zamek został całkowicie opuszczony, przez ponad 100 lat pozostałości po zamku niszczały, w 1927 roku pierwsze badania architektoniczne podjął Bodo von Ebhardt, jednak dopiero po drugiej wojnie światowej w latach 1956 -1963 część budynków odremontowano, a pozostałe mury zabezpieczono jako trwałą ruinę.                    

 4. Dolny Dwór, (4) 1811 r., rozbudowany 1880 r.,

5. Dom Bractwa Strzeleckiego,

 6. Kościół cmentarny p.w. św. Barbary, 1720-1750, barokowy  

 7. Rynek

 8. Ratusz  klasycystyczny 1836 r., spalony 1945 r. i odrestaurowany 1958 r

 9. Budynki mieszkalne w pierzejach rynkowych, XVIII w., odbudowane po pożarze 1833 r.

10. Cmentarz, (6) od XVIII w. ewangelicki

11. Cmentarz żydowski (7)  poł. XIX w., kilkanaście kamiennych macew.

12. mogiła 3 tys. ofiar obozu NKWD (8) z lat 1945-1946.

13. Budynki mieszkalne, k. XVIII w., odbudowane po pożarze 1833 r.:

14. Dom inspektorów dworskich z 1820 r.

15. Szpital Psychiatryczny, 1890, pierwotnie jako Zakład Poprawczy

16. Kamienice                                                     

17. Budynek szkolny, 1919 r., ul. Dworcowa 27                   

18. Browar i gorzelnia, (5) XIX/XX w., ul. Strzelecka

19. Gazownia miejska, 1906 r., ul.Górnośląska                                                     

20. Wieża ciśnień