Gliwickie Metamorfozy

Misteria Nepomuckie

Wykład

Bogusław Nowakowski
Zdjęcia: Ewa Hordyniak

VI.2009
www.gliwiczanie.pl gliwickie_metamorfozy@op.pl  


       
  Ród hrabiów von Welczek i ich sakralne fundacje na ziemi gliwickiej
od końca XVII do I poł. XIX wieku
 
       
       

   W  ramach "Misteriów Nepomuckich" 8-ego czerwca odbył się kolejny wykład. W salce księgarni podróżniczej NIEZNANE zebrało się ponad 30 osób, które z zaciekawieniem słuchali słów ks. Piotra Góreckiego, opowiadającego o rodzinie Welczków i ich związkach z Kościołem. W atmosferze pięknej gawędy słuchacze przenieśli się od czasów średniowiecznego najazdu Tatarów, kiedy rodzina ta zamieszkała w Dębieńsku, poprzez okres powiększania rodzinnego majątku i zlokalizowania rodowej siedziby w Łabędach, aż do czasów współczesnych, których świadkowie byli również obecni na sali wykładowej. Ksiądz Piotr prezentował imponującą wiedzę o rodzie i jego osadzeniu w naszej gliwickiej historii.

   Dzięki uprzejmości Autora, na stronie internetowej Stowarzyszenia NEPOMUK www.nepomuk.pl można zobaczyć konspekt wykładu, wzbogacony prezentowanymi zdjęciami, skrót wykładu prezentujemy tutaj.

   
Gości przywitał prezes stowarzyszenia "Nepomuk" - organizatora dzisiejszego wykładu

       

Gościny udzieliła nam księgarnia podróżnicza NIEZNANE (tu p. Aleksandra Bartosz)

       
Wykładowca - ks. Piotr Górecki