"Poznaj okolice Gliwic"

Lato z Metamorfozami

   W niedzielę 31.sierpnia pożegnaliśmy „Lato z Metamorfozami” – imprezę organizowaną przez stowarzyszenie „Gliwickie Metamorfozy”. Zgodnie ze swoją nazwą „Poznaj okolice Gliwic” – akcja ta miała na celu promowanie aktywnego wypoczynku a także pokazanie że w najbliższym sąsiedztwie Gliwic znajdują się miejsca nie tylko piękne, ale również o ciekawe i wartej poznania historii. Łącznie z ubiegłoroczną edycją rajdu odwiedziliśmy większość interesujących zakątków ziemi gliwickiej i jej najbliższych okolic.
Przy organizacji tegorocznego wieloetapowego rajdu otrzymaliśmy wsparcie finansowe zarówno od Urzędu Miasta jak i Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
   W ciągu ośmiu wakacyjnych niedziel uczestnicy rajdu przemierzyli ok. 450 kilometrów po terenie powiatu gliwickiego – znakomita większość z nich na rowerach. W tym roku nieocenioną pomoc okazali nam przewodnicy turystyki kolarskiej z Turystycznego Klubu Kolarskiego im. Wł. Huzy przy PTTK Gliwice. Dzięki ich doświadczeniu - w rajdzie mogli wziąć również udział ci gliwiczanie, którzy czują się mniej pewnie na dalszych trasach.
Uczestnicy zostali zaopatrzeni w dokładne mapy terenu, a na każdym punkcie kontrolnym otrzymywali autorską pocztówkę pamiątkową prezentującą odwiedzaną miejscowość. Wszystkie materiały poligraficzne mogliśmy przekazać uczestnikom dzięki dotacji Samorządu Miasta Gliwice. Oprócz zwiedzania niedostępnych często na co dzień obiektów, interesujących prelekcji, spotkań z ciekawymi ludźmi i wystaw, dodatkową atrakcją w tym roku był grill dla 80 osób w malowniczym zakątku Bojkowa. Ten poczęstunek to prezent od Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
   W rajdzie wzięło udział ok. 150 osób, 13 spośród nich „zaliczyło” wszystkie etapy. Kilkoro z nich pomagało nam również w pracach na Cmentarzu Hutniczym, którym się opiekujemy - uzyskując w ten sposób zgodnie z regulaminem dodatkowe punkty do nagród. Nagrody rzeczowe tegorocznego rajdu zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Galerię Handlową „Arena” i stowarzyszenie „Gliwickie Metamorfozy”.
Nie można też nie wspomnieć o gliwickich mediach, które nie tylko przez cały czas trwania rajdu promowały nasz rajd, a także opisując program poszczególnych etapów przyczyniały się do upowszechnienia wiedzy o odwiedzanych miejscach. Tymi życzliwymi mediami były:
Miejski Serwis Informacyjny, Nowiny Gliwickie, Gazeta Gliwicka, Informator Rynkowy, Polska Dziennik Zachodni i niezwykle mobilna ekipa Telewizji Gliwice, która pokazywała „na żywo” przebieg naszej imprezy.
A teraz kilka słów o wynikach rywalizacji:


I miejsce zdobyło ex aequo 5 osób (w porządku alfabetycznym) :
Ryszard Ferens
Adam Korek
Gabriela Korek
Paweł Korek
Rafał Szumski
II miejsce – Krzysztof Bobis
III miejsce – Jerzy Wyganowski

   Nagrodami dla zwycięzców były cyfrowe aparaty fotograficzne, plecaki i sakwy rowerowe znanych firm sportowych oraz przewodniki multimedialne po Ziemi Gliwickiej. Ponadto otrzymali oni dyplomy, przewodniki turystyczne oraz piękne albumy „Parki i Dwory Powiatu Gliwickiego”.
   Dla wszystkich bez wyjątku uczestników rajdu „Lato z Metamorfozami 2008” organizatorzy przygotowali dyplomy uczestnictwa oraz unikalne „Mapy Atrakcji Turystycznych Powiatu Gliwickiego” niedostępne w zwykłej sprzedaży a przekazane przez Starostwo Powiatu Gliwickiego.

   Mamy nadzieję, że osiągnęliśmy nasz cel, jakim było pokazanie gliwiczanom piękna naszej „małej ojczyzny” i że uczestnicy rajdu nie przestaną interesować się historią i teraźniejszością Gliwic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedziliśmy

            6 lipca       Pniów, Sieroty, Wielowieś - zobacz
         13 lipca       Szałsza, Zbrosławice,
Repty
- zobacz
        20 lipca       Stanica, Rudy,
Zwonowice
- zobacz
        27 lipca       Knurów, Wilcza, Bojków
- zobacz
           3 sierpnia  Kozłów, Kotlarnia,
Magdalenka
- zobacz
         10 sierpnia  Dzierżno, Paczyna, Poniszowice
- zobacz
        17 sierpnia Biskupice, Miechowice, R
okitnica
- zobacz
        24 sierpnia  Las Dąbrowa, Łabędy, Ziemięcice
- zobacz  

     

   Dzięki uczestnikom rajdu wykonaliśmy szereg dodatkowych prac na Cmentarzu Hutniczym.

 

Współfinansowanie projektu Urząd Miejski Gliwice
Starostwo Powiatowe
Sponsorzy nagród
Galeria Handlowa "Arena"
Gliwickie Metamorfozy

 

 

Patronat medialny Gazeta Gliwicka
Informator rynkowy
Nowiny Gliwickie
Telewizja Gliwice