Gliwickie Metamorfozy

III Sesja Historyczna Gliwickich Metamorfoz

Teatr „A”

kwiecie˝ 2007
www.gliwiczanie.pl gliwickie_metamorfozy@op.pl  

 

 

- III Sesja Historyczna Gliwickich Metamorfoz

- »ycie teatralne dawniej

- »ycie teatralne dziÂ

- Produkcja artystyczna Huty Gliwickiej

- Gliwickie pomniki i rze╝by

- Rze╝biarze zwi▒zani z Gliwicami

- Etiudy baletowe

- Teatr „A”

- Chˇr „Pax et Bonum”