Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

Chˇr „Pax et Bonum”

 

III Sesja Historyczna Gliwickich Metamorfoz

 
   www.gliwiczanie.pl

 

 

- III Sesja Historyczna Gliwickich Metamorfoz

- »ycie teatralne dawniej

- »ycie teatralne dziÂ

- Produkcja artystyczna Huty Gliwickiej

- Gliwickie rze╝by i pomniki

- Rze╝biarze zwi▒zani z Gliwicami

- Etiudy baletowe - uczennice Prywatnej Szko│y Baletowej M.M.Szewczenko

- Teatr „A”

- Chˇr „Pax et Bonum”