Gliwickie Metamorfozy" - Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

III Sesja Historyczna Gliwickich Metamorfoz

 
   www.gliwiczanie.pl

 

 

- III Sesja Historyczna Gliwickich Metamorfoz

- Życie teatralne dawniej

- Życie teatralne dziś

- Produkcja artystyczna Huty Gliwickiej

- Gliwickie rzeźby i pomniki

- Rzeźbiarze związani z Gliwicami

- Etiudy baletowe - uczennice Prywatnej Szkoły Baletowej M.M.Szewczenko

- Teatr „A”

- Chór „Pax et Bonum”

 

   III Sesja Historyczna Gliwickich Metamorfoz 2007 upłynęła pod znakiem sztuki i to przez duże „S”, gdyż tematem przewodnim było „Życie artystyczne Gliwic”.
   Całość została zaplanowana na dzień 18 kwietnia 2007 roku, a gościny udzielił nam tym razem Gliwicki Teatr Muzyczny, który dzięki przychylności Dyrektora Pawła Gabary wynajął Metamorfozom na ten jeden wieczór Ruiny Teatru Victoria (zobacz reportaż).
   Pomysłodawczynią tegorocznej sesji była jak zwykle Małgorzata Malanowicz.
   Przygotowania trwały kilka tygodni, ale największy nawał prac wystąpił w dniu poprzedzającym „godzinę zero”.
   Realizacja projektu oparła się na prostym szablonie polegającym na przeplataniu wykładów występami artystycznymi uzdolnionych gliwiczan.
   Hasło przewodnie Sesji – „Życie artystyczne Gliwic” – wymogło na nas znalezienie i zaangażowanie w roli prelegentów osób znających doskonale ten temat. A byli to kolejno:
   – Jacek Schmidt, który opowiedział zebranym o życiu artystycznym Gliwic przedwojennych.
   – Paweł Gabara – barwnie opisał i pokazał na ekranie współczesne osiągnięcia artystów gliwickich a także nakreślił przed zgromadzonymi plany i zamierzenia dotyczące "Ruin" - czyli w największym skrócie:  konserwacja istniejącej formy i wyposażenie teatru w nowoczesne urządzenia, (jak np ruchome podia dla uzyskania wymienności sceny i widowni oraz scena obrotowa)
   – Jerzy Gorzelik – zaprezentował w swoim pokazie gliwickie pomniki i rzeźby. Te, które były, i te, które można jeszcze zobaczyć w naszym mieście.
   – Agnieszka Woźniakowska – przybliżyła zebranym osiągnięcia artystyczne dawnej Huty Gliwickiej i artystów tam działających.