"Poznaj okolice Gliwic"

Lato z Metamorfozami

NIEDZIELA - 15 lipca

 

 

długość trasy głównej - ok. 60 km

 

Łubie

   punkt kontrolny przy straży pożarnej

   W Łubiu znajduje się pałac należący niegdyś do rodziny Johna Baildona, na przykościelnym cmentarzu znajdują się ich groby. (pałac jest dziś niedostępny – mieści Dom Pomocy Społecznej). 

Grób Johna Baildona jest na gliwickim Cmentarzu Hutniczym.

 

Zacharzowice

   punkt kontrolny przy drewnianym kościele

Kościół p.w. św. Wawrzyńca zbudowany został ok. roku 1580. Jest orientowany, o konstrukcji zrębowej, z czołową wieżą od zachodu. Kryty dachem gontowym. Na drzwiach okucia z XVI wieku, wewnątrz polichromia i wyposażenie z XVIII wieku.

Kościół będzie można zwiedzać również wewnątrz w godzinach 10.00 - 13.00

Dwór z końca XIX wieku

 

Toszek

   punkt kontrolny na rynku  (1)

   Toszek otrzymał prawa miejskie w 1235 roku. Miasto zachowało średniowieczny układ ulic warto zatrzymać się chwilę na rynku z piękną figurą Jana Nepomucena i pójść zwiedzić zamek. 

Wieża zamku otwarta jest od godziny 11.00 - cena biletu 2,- zł

 

Osoby bardziej  zainteresowane historią znajdą tu jeszcze szereg innych ciekawych obiektów.

 

 1. Kościół farny p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, (3) ok. 1450 r., gotycki, 

    przebudowany m.in. w latach 1713-1715, wyposażenie barokowe

 2. Plebania, 1745-1750, przebud. XIX/XX w.

 3. Zamek (2) powstał na przełomie XIV i XV wieku, kiedy wzniesiono mury obwodowe na wzgórzu.

    Rozbudowany w latach 1650-1666 przez rodzinę Colonnów (ich kartusz herbowy widnieje do dziś na 

    bramie wjazdowej). Kiedy w 1811 roku zabudowania strawił pożar zamek został całkowicie opuszczony,

    przez ponad 100 lat pozostałości po zamku niszczały, w 1927 roku pierwsze badania architektoniczne

    podjął Bodo von Ebhardt, jednak dopiero po drugiej wojnie światowej w latach 1956 -1963 część

    budynków odremontowano, a pozostałe mury zabezpieczono jako trwałą ruinę.                    

 4. Dolny Dwór, (4) 1811 r., rozbudowany 1880 r.,

5. Dom Bractwa Strzeleckiego,

 6. Kościół cmentarny p.w. św. Barbary, 1720-1750, barokowy  

 7. Rynek

 8. Ratusz  klasycystyczny 1836 r., spalony 1945 r. i odrestaurowany 1958 r

 9. Budynki mieszkalne w pierzejach rynkowych, k. XVIII w., odbudowane po pożarze 1833 r.

10. Cmentarz, (6) od XVIII w. ewangelicki

11. Cmentarz żydowski (7 poł. XIX w., kilkanaście kamiennych macew.

12. mogiła 3 tys. ofiar obozu NKWD (8) z lat 1945-1946.

13. Budynki mieszkalne, k. XVIII w., odbudowane po pożarze 1833 r.:

14. Dom inspektorów dworskich z 1820 r.

15. Szpital Psychiatryczny, 1890, pierwotnie jako Zakład Poprawczy                                 

16. Kamienice                                                                                                                                    

17. Budynek szkolny, 1919 r., ul. Dworcowa 27                   

18. Browar i gorzelnia, (5) XIX/XX w., ul. Strzelecka

19. Gazownia miejska, 1906 r., ul.Górnośląska                                                     

20. Wieża ciśnień                                               

 

   W tym dniu w Toszku odbywa się impreza „Święto Toszka”  

15.30 - pokazy straży pożarnej na parkingu przed zamkiem

16.00 - koncert promenadowy

 

 
Pniów     Warto obejrzeć w sali „Ruch” w godzinach 11.00-13.00 - udostępnioną specjalnie dla uczestników rajdu wystawę poświęconą ciekawej historii miejscowości z wieloma archiwalnymi zdjęciami i makietą spalonego drewnianego kościółka.

Księży Las

   Kościół p.w. św. Michała.   drewniany, orientowany, późnogotycki zbudowano w 1499 roku, murowaną kruchtę w 1905. W roku 1955 przeprowadzono generalny remont po zniszczeniach wojennych.
Sieroty

   Kościół zbudowano w 1479 – z tego okresu pochodzi murowane prezbiterium. Drewniana nawa konstrukcji zrębowej została wzniesiona w 1707 roku. W 1770 roku dobudowano wieżę konstrukcji słupowej. Całość kryta gontem.
Kopienice

Klasycystyczny dwór z 1844 roku, projektu Emila von Wrochema. Obecnie mieści się w nim szkoła.

 

...a upał był okrutny..............