Gliwickie Metamorfozy

Konferencja Z własnym dziedzictwem kulturowym do Unii Europejskiej

Zdjęcia: "Metis", Marian Jabłoński, Małgorzata Malanowicz


październik 2007
www.gliwiczanie.pl gliwickie_metamorfozy@op.pl  

 

 

       
  Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Katowicach 20 października 2007  
       

9.00 – 9.40 Inauguracja konferencji

Uroczyste rozpoczęcie konferencji

Występ dziecięcego zespołu folklorystycznego Katowiczanie

     

9.40 – 11.00 Wykład inauguracyjny

Pojęcie dziedzictwa kulturowego. Kształtowanie się naszej kultury narodowej.

Henryk Waniek

11.10 – 12.40 Sesja wykładowa

Przykłady ponadczasowego dorobku w naszej kulturze 

dr Jerzy Gorzelik – Uniwersytet Śląsk, Katowice 

12.50 – 14.20 Sesja wykładowa

Tworzenie praktycznego pakietu promującego dziedzictwo kulturowe 

Małgorzata Malanowicz, Marian Jabłoński Gliwickie Metamorfozy, Gliwice

Nazwa modułu tematycznego

 

Tworzenie praktycznego pakietu promującego dziedzictwo kulturowe

 

1.      Cele zajęć 

Prezentacja działalności stowarzyszenia „Gliwickie Metamorfozy” – jako przykład praktycznego wdrażania  ochrony dziedzictwa kulturowego

 

2.      Czas trwania

 2 godziny

 

3.      Wykorzystane do wykładu materiały i środki dydaktyczne

     -         prezentacja multimedialna o Cmentarzu Hutniczym

-         przewodnik „Gliwickich Metamorfoz”

-         strona internetowa „Gliwickie Metamorfozy”

-         materiały promocyjne imprez organizowanych przez stowarzyszenie

 

4.      Formy i metody realizacji wdrażania praktycznego 

-         praca wolontariuszy bezpośrednio na Cmentarzu Hutniczym

-         prowadzenie strony internetowej

-         organizowanie „eksploracji” – wycieczek w miejsca niedostępne i ich fotograficzne dokumentowanie

-         wykonanie przewodnika po Gliwicach i okolicy w trzech wersjach językowych

-         organizacja corocznych sesji naukowych:

1.      2005 - Znani gliwiczanie pochowani na Cmentarzu Hutniczym;

2.      2006 - Dzielnica Hutnicza – historia, dzień dzisiejszy;

3.      2007 - Życie artystyczne Gliwic;

-         udział w Dniach Dziedzictwa Kulturowego : 1. Gliwickich – prezentacja Cmentarza Hutniczego; 2. Górnośląskich dwukrotnie – prezentacja gliwickich wież ciśnień, browaru Scobla i Cmentarza Hutniczego

-         zorganizowanie 8-etapowego rajdu „Lato z Metamorfozami – Poznaj okolice Gliwic”

 

 5.      Przebieg zajęć

 wykład z prezentacją multimedialną

 

1. Wprowadzenie – Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic – geneza i krótka historia

2. Cmentarz Hutniczy jako główny cel statutowy działalności stowarzyszenia – prezentacja multimedialna

3. Przewodnik po Gliwicach i okolicy – prezentacja multimedialna 

4. strona internetowa „Gliwickie Metamorfozy” – kompendium wiedzy o historii miasta – prezentacja multimedialna 

5. „wykłady, wystawy, wycieczki...”. – o praktycznych działaniach słów kilka

 

 6.      Materiały przekazane uczestnikom

 

-         foldery o stowarzyszeniu

-         foldery o Cmentarzu Hutniczym

-         materiały promocyjne wybranych imprez

14.30 – 16.00 Dyskusja panelowa: 

Znaczenie promowania dziedzictwa kulturowego za granicą

Krystyna Krzyżanowska-Łoboda, Jerzy Gorzelik, Małgorzata Malanowicz,  Marian Jabłoński, Henryk Waniek