Gliwickie Metamorfozy" - Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

URBANISTYKA I ARCHITEKTURA

KRÓLEWSKIEJ HUTY W GLIWICACH

 
   www.gliwiczanie.pl

 

 

 

 

Materiały źródłowe: 

Zdjęcia archiwalne 

Opracowanie:  

Gliwice