Gliwickie Metamorfozy" - Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

Urbanistyka i architektura 

Królewskiej Huty w Gliwicach

 
   www.gliwiczanie.pl

 

 

 

Materiały źródłowe: 

Zdjęcia archiwalne 

Opracowanie:  

Gliwice