Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic

 

Sesja popularno-naukowa „Wybitni Niemcy związani z Gliwicami”

 

CMENTARZ HUTNICZY

 

24 czerwca 2004

 
   www.gliwiczanie.pl

 

   

 

 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Samorząd Miasta Gliwice

Muzeum w Gliwicach

DFK w Gliwicach

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gliwickiej

Polsko-Niemieckie Towarzystwo im. Stanisława Bieniasza

 

 

Nasze eksponaty
 

 

 

Prezentacja

 

Pokaz odbył się z przygodami, operator rzutnika wgrał wersję wcześniejszą,

a nie ostateczną i mój pracowicie przygotowany na kartce tekst zupełnie przestał pasować.

Improwizacja pełna, nerwy totalne, ale cel – czyli zainteresowanie cmentarzem – osiągnięty.