Zuoto ynta we zomku Toszek

Złota kaczka na zamku w Toszku

 

    Kajsik dwiesta lot nazod bou we Toszku fest piykny zomek co miou cztyry wieze, no potym to juz ino dwie. Jak kozdy piykny zomek tak i tyn miou tysz podziymia. Szuo nimi wylys kedys, roz na pou mili richtunk wschod od Toszka, we pieronym starym zomku we Kotliszowicach, abo jak bys szou cwierc mili richtunk pounocny-zachod, to bys wylys musiou we starym lesie na kery sie godauo Grabina. 

  I sam suchej ino dalyj! Jedna oumiczka ze kole Toszka opedziaua mi roz, co idzie jeszcze dzisiej uwidziec uazic na murach, abo stoc we oknie od zomka, blank na biouo obleczono kobiyta, abo aby od niyj ciyn. Niykedy tysz sie tam poli jakes take dziwne swiatuo, choby ktos ze swiyczkom uaziou. Jo tam kedys, za bajtla, poszou coby to sprawdzic, ale jak`ech prziszou ran do zomka, to zaroz sie ta po biouymu obleczono kobiyta stracioua. Dowiedziouch sie tysz od tyj jednyj staryj oumiczki ze kole Toszka, co je to duch kobiyty od grofa kery sie mianowou Leopold von Gaschin. Bouo jyj Gizela i miyszkaua we tym zomku kajsik jakes niycoue dwiesta lot nazod.    

Ta Gizela dostaua roz od odniyj chopa geszynk, bou to srebny koszyk we kerym siedziaua na zuotych jajkach zuoto ynta. Bouo tych jajkow gynau jedynoscie i wkozdym boua mocka drogich kamiyniow. Ja to je prowda. Kedys bou tam we tym zomku wielki bal, a po tym balu jak wszyske poszli sie juz legnonc, zapolou sie tyn couki zomek, i to wszysko skisz jednyj swiyczki keryj zodyn niy pamiyntou dmuchnonc. Jak sie juz fest polouo i wszyske pouciykali, to sie dopiyro spamiyntali i merkli ize zapomli o Gizeli. A biydno Gizela jak sie obudzioua i uwidziaua, co niydo rady nikaj uciyc ino do pywnicy, to tysz tak zrobioua i uciykua do lochow i do skrytego przenscia. Zomek sie poloui mury sie zaczuy juz walic aze na pywnica. Gizela uciykaua bez te lochy i wylazua pou zywo we lesie Grabina. Ale tak jak wylazua tak sie obaloua zaro kole wynscia do lochow i zaroz stracioua przitomnosc. Dopiyro na drugi dziyn ludzie ze zomku jom znodli, ale juz jyj zodyn niy poradziou pomoc. I tak tysz umarua. Na krotko jeszcze ino slypka roztwarua jak umiyraua i pedziaua odniyj chopowi, kerymu bouo Leopold, co koszyk ze yntom i jajkami schowaua kajs we pywnicy. A zomek polou sie jeszcze prawie couke cztyry tydnie i zodyn niy poradziou go zgasic. Bouo to w tym roku jak sie urodzioua ouma od tyj uomiczki kero mi to opedziaua, gynau bou to rok achcyjnhudertjedynoscie (tak pedziaua ta oumiczka) . Potym juz zodyn niy chciou chyba we tym zomku tak richtik miyszkac.     

   Grof Leopold von Gaschin przedou tyn zomek Krolewskymu Radcy Handlowymu, kerymu bouo richtik Gurazde i kery bou pieronym bogaty. Ino pedziou mu przi tym, co jak kery znondzie ta zuoto ynta, to musi mu jom dac nazod. Ja, gynau tak to bouo. Mocka ludzi juz tysz sznupauo kole tego zomka, ale zodyn nic niyznod. Ze murow co stouy dryny we zomku i ze jednyj wiezy, z tych kamiyniow, postowiyli potym nowy zomek, drugi zomek we Paczynie Wielkyj, sond co miou dwa piyntra i jeszcze couki ratusz, a ynty coukyj ze zuota i tak zodyn niyznod. Wiysz czamu zodyn nic niyznod?

   Bo przeca zodnymu niy bouo Pyjter i niy bou urodzony we niydziela na „Zajonczka”, a co sam dopiyro ze znaniym sie na zaklynciach. Kedys, zarozki po drugyj wojnie, widziaua ta oumiczka jak bouy robione (jak to godajom Poloki) rewaloryzacje, i jak pora takich jak to godajom- grotouazow- wlazuo do tych lochow i znoduo tako dugo siyn, kero szua dalyj i kero boua trocha zasuto kamiynioma. Ale sie te grotouazy naroz jakos wystraszyli i wylezli nazod. Potym, jakes dwadziyscia lot nazod, jak rymontowali gorzelnia i obalali stare mury, znodli naroz mocka starych piyniyndzy ze srebra. I ale ino tela, nic wiyncyj, zodnyj ynty coukyj ze zuota jeszcze tysz dalyj zodyn niyznod. Ale terozki jak juz przidzie „Zajonczek” i jak zes sam tysz znod co ci je poczebne do znania sie na zaklynciach, to niyzapomnij cobys , jak znondziesz ta zuoto kaczka i te jedynoscie zoutych jajkow we srebnym koszyku, nom sam dou znac.