Zakład Energo-Mechaniczny Łabędy 

Sp. z o.o.

Gliwice ul. Zawadzkiego 45

 

         - oczyszczenie (śrutowanie) krzyża oraz żeliwnych 

elementów przeznaczonych na wystawę