Hydroinstalmet

Zabrze ul.Piastowska

 

                 - niwelacja ścieżki; dotacja 1.000,- na odnowienie nagrobka; użyczenie ciężkiego sprzętu do wykopów