Collage 

Gliwice ul. ¬ródlana 

 

- inwentaryzacja istniej±cej zieleni; obsadzenia grobów