Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

Cmentarz Hutniczy sprawozdanie z prac

 

rok 2004 

 

   www.gliwiczanie.pl

 

 

6 kwietnia 2004 – rejestracja Stowarzyszenia  
- 24 czerwca – prezentacja historii Cmentarza i działalności Stowarzyszenia na sesji organizowanej przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej – Małgorzata Malanowicz
- nadal prowadziliśmy działalność popularyzatorską wśród młodzieży   

     maj wykład dla kółka historycznego szkoły społecznej przy ulicy Robotniczej, (opiekun mgr Paciorek) – Małgorzata Malanowicz

     listopad – oprowadzenie po cmentarzu kółka historycznego LO nr V (opiekun mgr Cieplicka) – Małgorzata Malanowicz  

- 11 sierpnia – we współpracy z Miejskim Zarządem Usług Komunalnych – przeniesienie znajdujących się na terenie klasztoru franciszkanów płyt nagrobnych i innych elementów o wyraźnym „cmentarnym” pochodzeniu i rozlokowanie ich na cmentarzu hutniczym – Wojciech Kwietniewski i Małgorzata Malanowicz
- 18-19 września – udział w II edycji Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego – Małgorzata Malanowicz przygotowała tekst i zdjęcia  do folderu wydanego przez Muzeum, Małgorzata Malanowicz „zaprojektowała” trasę przejścia przez obiekt tworząc „grób przykładowy” z wykorzystaniem płyty pokazowo odrestaurowanej przez Leszka Szyntera i pozyskała zaprzyjaźnioną firmę „Collage” która obsadziła ten grób zielenią, zainscenizowała „Aleję Zasłużonych” (z zaprojektowanych przez siebie plansz informacyjnych, wykonanych odpłatnie przez firmę „Raster”), zapewniliśmy oprowadzanie po cmentarzu (Leszek Szynter, Wojciech Kwietniewski, Maciej Porański, Sebastian Mrożek i Małgorzata Malanowicz) – jak również służby porządkowe (Ewa Hordyniak, Iwona i Marcin Wrodarczyk, Witold Kulczycki, Adam Łysiak, Krzysztof Puchalski)
- 20 września dla pozyskania funduszy na odbudowę cmentarza – rozpoczęliśmy sprzedaż „Przewodnika”  
- przy okazji akcji promocyjnej przewodnika w Gliwickim Magazynie Kulturalnym (IX), Gazecie Wyborczej (8.10)  i  Nowinach Gliwickich (21.10) – nadal popularyzujemy ideę odbudowy cmentarza
- 31 październik – „Zaduszki” – oświetliliśmy zniczami wysprzątany wcześniej cmentarz  

- 1 i 2 listopada sprawowaliśmy całodzienne dyżury na cmentarzu  
- przepracowano na cmentarzu przy poszukiwaniach zabytkowych elementów i porządkowaniu 580 godzin (w tym członkowie Stowarzyszenia 363) – odnajdując kolejne tablice nagrobne i elementy żeliwnych ogrodzeń  

 

 

  ZNALEZISKA:     
       
       
       
       
       
       
       
     
       
       
       
  grobogodziny :
 • Meg               104

 • Leszek             91

 • Emerson          66

 • Macpor            51

 • Nu!                 36

 • Jimi                  9

 • Boguś               9

 • Eewa                3

 • Sebush             3                      

 • Matti                 3

 • szkoła na Jasnej                     75

 • kółko historyczne gimnazjum na Zimnej Wody   72             

 • Dimrosta z koleżankami          48

 • Gorzelik                                  8

 • ballest                                    4

 

 

- odrestaurowanie tablic „Baumeister”, „Caroline”, „Charlotte”, „Emilia”, „Lablack” Leszek Szynter
- projekt „nagrobka zastępczego” Schulze + zatwierdzenie u konserwatora Małgorzata Malanowicz 
- osadzenie odnalezionej tablicy „Schulze” Marian Jabłoński

- pieczołowite gromadzenie szczątków anioła i rozpoczęcie procesu składania Leszek Szynter

Opracowanie: Ewa Hordyniak i Małgorzata Malanowicz