Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

 

Johann Wilhelm Ottomar Schulze

30.11.1771 – 19.4.1845

 

 
   www.gliwiczanie.pl

   

   Urodził się w Landsbergu nad Wartą jako syn wiejskiego budowniczego.

   25.05.1787 przyjęto go w Berlinie jako ucznia hutniczego, tam też pracował w administracji przemysłu górniczego i hutniczego. W 1792 przybył do Małej Panwi, skąd hrabia Reden wysłał go do Anglii. Po powrocie został mianowany pośrednikiem przy budowie Odlewni Gliwickiej (grudzień 1795), stając się prawą ręką Johna Baildona. Nadzorował pracę wielkich pieców.

   14.12.1807 został mianowany hutniczym inspektorem, a 8.09.1819 nadinspektorem. 4.03.1839 rozkazem Najwyższego Gabinetu mianowany Nadradcą Górniczym. Bez reszty poświęcał się pracy w Hucie. Był wielce poważany i szanowany zarówno przez przełożonych, jak i  kochany przez podwładnych, przyjaciół i współpracowników.

   

   Jak napisał o nim Ludwik Wachler: „Duszą ożywiającą i czynną był dla Zakładów Gliwickiej Odlewni Królewskiej – Nadradca Schulze. Zostanie on jeszcze długo w pamięci potomnych, zasługując na uznanie i wdzięczność”.

   Został pochowany na cmentarzu Hutniczym.  

 

Materiały źródłowe:

Studium Historyczno-Konserwatorskie – Gliwice 1991 – Pracownia Dokumentacji Konserwatorskiej przy PUH”ABC”  

dokumenty z Archiwum Państwowego w Gliwicach

 

Gliwice 2005

porozmawiaj na FORUM