Gliwickie Metamorfozy

Piotr Janik 29.06.1923–28.01.1981

Gliwice 2006
www.gliwiczanie.pl gliwickie_metamorfozy@op.pl  

 

 

       

   Urodził się 29.VI.1923 r. w Zakopanem. Gliwiczanin z wyboru.  

   Fotografię artystyczną zaczął uprawiać w 1946 roku.  Był współzałożycielem Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego. W 1962 roku został członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Brał udział w wielu  wystawach krajowych i zagranicznych. Jego twórczość artystyczną cechuje różnorodność zainteresowań. 

   Za największe jego osiągnięcie uznaje się wystawę „Nie” pokazaną w 1970 roku, w której w sposób odkrywczy ukazał problem obozów koncentracyjnych. Ta wstrząsająca wystawa obiegła swego czasu całą Polskę, była także eksponowana w krajach byłego obozu socjalistycznego. Gliwiczanie pamiętają jego cykliczne wystawy z okazji „okrągłych”  rocznic wyzwolenia miasta w latach 1955-1975. 

   Ogółem przygotował 17 indywidualnych wystaw.

       

       
   Począwszy od 1954 roku Piotr Janik brał udział w wystawach międzynarodowych w Anglii, Austrii, Argentynie, Australii, Belgii, Brazylii, Danii, Francji, RFN, Indiach, Japonii, Kanadzie, Portugalii, Szkocji, USA, Włoszech i Związku Radzieckim. Jego nagradzane fotogramy wypełniały almanachy światowych wystaw, obiegły tygodniki i czasopisma na całym świecie.
       

       

   Zaczęło się od III nagrody na Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii Artystycznej w 1954 roku. Rok później na kolejnej wystawie Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznaje mu I nagrodę. Podobne wyróżnienia uzyskał Piotr Janik w latach następnych.

   W 1957 roku za wybitną działalność artystyczną w kraju i za granicą został wyróżniony zaszczytnym tytułem Artiste de la Federation Internationale de L’Art Photographique (AFIAP), nadanym przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej z siedzibą w Szwajcarii.

       

   Kolejne sukcesy artysty to: wyróżnienie na Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Monachium w 1957 roku; nagroda miesięcznika „Fotografika” w roku 1959 i dyplom specjalny Prezydium Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. W roku 1960: srebrny medal i dyplom na jubileuszowej ogólnopolskiej wystawie fotografii artystycznej oraz srebrny medal i dyplom na Światowej Wystawie Fotografii Artystycznej w Paryżu. W latach następnych: srebrny medal na międzynarodowej wystawie w Belgii; brązowy medal na Międzynarodowym Biennale Sztuki w Modenie we Włoszech; złoty medal na Międzynarodowej Wystawie w Japonii; złoty medal na Międzynarodowej Ekspozycji Fotografii Artystycznej w Wenecji. W roku 1967 brązowy medal na wystawie w NRD.

   W 1970 roku Piotr Janik otrzymał nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki za całokształt pracy artystycznej.

       
   Zmarł nagle, w pełni sił twórczych, w końcu stycznia 1981 roku. Został pochowany na Cmentarzu Centralnym przy ulicy Kozielskiej.
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

       

Teksty opracowano na podstawie:

„Formy i ludzie” Alfred Ligocki; Wydawnictwo „Śląsk” Katowice 1988;

„Zeszyty Gliwickie” tom XV z 1982r. oraz tom XVII z 1986r.

 

Źródła zdjęć:

„Gliwice” tekst Wilhelm Szewczyk, foto Piotr Janik; Wydawnictwo „Śląsk” Katowice 1971;

„Formy i ludzie” Alfred Ligocki; Wydawnictwo „Śląsk” Katowice 1988;