32  Międzynarodowy  Zlot  Zabytkowych  Szybowców

sierpień 2004 - lotnisko w Gliwicach
ludzi było mnóstwo - a atmosfera piknikowa
DALEJ