Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic

 

 

WIELKANOCNA PROCESJA KONNA - Piotrowice Wielkie

 

  

 

   www.gliwiczanie.pl

 
   Trudno jest określić początki procesji konnych, niektórzy uważają, że ich powstanie jest związane z różnymi obchodami pogańskimi, które były rozpowszechnione i obchodzone ze szczególnym nasileniem wiosną.  
   Na pewno nie powstały one nagle, w ustalonej formie, ale jak wszystko kształtowały się i zmieniały przez dziesiątki, a może nawet setki lat. Znajdujemy wzmianki, że na koniach urządzano objazdy ziemi już za Karola Wielkiego.  
   Na ziemie śląskie zwyczaj ten został przyniesiony prawdopodobnie przez osadników niemieckich, którzy przybyli tu w XII i XIII wieku.   I od samego początku zwyczaj konnego objeżdżania pól miał charakter religijny. Nie stał się on jednak nigdy zwyczajem powszechnym, a jedynie popularnym stal się w okolicach Gliwic ( Ostropa do dziś), Nysy, Grodkowa  i Raciborza (Bieńkowice, Studzienna, Sudół i Pietrowice Wlk.).  
   Najbardziej rozpowszechnione procesje konne były w XVII i XVIII wieku  
  
W  tym roku  pojechaliśmy do Piotrowic Wielkich gdzie w drewnianym kościółku pw. Świętego Krzyża odbyła się msza św. Po uroczystości jeźdźcy na koniach  i w bryczkach pod przewodnictwem księdza proboszcza  objechali pola, prosząc Boga o łaskę i urodzaj. Modlili się po morawsku słowami:  

Jeźisz Mario Józef,
Joachim swata Anno
Zdrowaś Mario Panno
Zdrowaś Mario, miłości pełna  

A na koniec odbyły się emocjonujące wyścigi jeźdźców, a następnie impreza na miejscowym boisku.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Tekst i zdjęcia: Iwona Citkowska i Krzysztof Majnusz

Opracowanie: Ewa Hordyniak